PÁLYÁZATOK

EFOP-3.3.7-17-2017-00037

„Informális és nem formális nevelés a piarista iskolákban”


A kedvezményezett neve: Piarista Rend Magyar Tartománya

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2020.június 30.

A projekt összköltsége: 74 999 997 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A lelki és a fizikai egészség fejlesztése – mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák, mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából.