Boldog Donáti Celesztina Óvoda


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13., bejárat a Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 30 228 6198
E-mail: ovoda@nagykanizsa.piarista.hu
Óvodavezető: Titz Eszter

Kedves Szülők és Gyerekek, kedves Látogatók!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Piarista Óvoda honlapján.

Óvodánk a Piarista Iskola tagintézménye, az alsó tagozat melletti épületben található. Négy vegyes életkorú csoporttal működünk. Helyiségeink tágasak, a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

Óvodánk 2008. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, hogy keresztény szellemiségű nevelésben részesülhessenek Nagykanizsa és környéke családjainak gyermekei. Tudatában vagyunk annak, hogy e korosztály hozzáértő nevelése kiemelten fontos, hiszen a szülők a legféltettebb kincseiket bízzák ránk.

Pedagógiai programunk a családi összetartozás fontosságát hangsúlyozza, a gyermekáldást végtelen örömnek, a gyermeknevelést a szülők csodálatos hivatásának tartja. A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük, nagy hangsúlyt fektetünk testi-lelki egészségük megőrzésére. A játékot, ami az óvodás kor alapvető és legfőbb tevékenysége, zavartalanul, rugalmas napirenddel és változatos tevékenységekkel biztosítjuk. A hétköznapok során egyre közelebb visszük a gyermekekhez a természet szeretetét és védelmét. A néphagyományok ápolásával pedig magyarságtudatuk elmélyítését segítjük elő.

Sifter Józsefné (Ági néni)
alapító óvodavezető

 • A másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi viselkedésre: tudják a másik javát szolgálni az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás, a bocsánatkérés gyakorlása által.
 • Tiszteljék szüleiket, embertársaikat. Segítsék egymást, és törekedjenek a jóra.
 • Az Istennel való személyes találkozásra: megtanulják saját szavaikkal megfogalmazni kéréseiket, imádságaikat. Az óvónők példáját látva képet kapnak a keresztény életről.
 • A családdal együttműködve segítjük őket abban, hogy megélhessék a gyermekkor örömeit és szépségét, tudjanak vidáman ünnepelni, bízzanak önmagukban, és bizalommal forduljanak környezetük felé is.
 • Az egészséges életmódra: sok mozgással, sétával, játékkal, valamint egészséges táplálkozással.
 • A zene iránti fogékonyságra: zenei ízlésük alakításával, zenei képességeik fejlesztésével, a harmonikus mozgás kialakításával, különös gondot fordítva a néphagyományok ápolására és a népi gyermekjátékok megismerésére.
 • Irodalmi és anyanyelvi készségeik fejlesztésére: a mesék és a versek megszerettetésével, szókincsbővítéssel, bábozással, dramatizálással.
 • Az alkotás örömének a megtapasztalására: sokfajta ábrázoló tevékenységgel, a technikák változatos alkalmazásával.
 • A külső világ tevékeny megismerésére: a környezetvédelem fontosságának megismertetésével, a környezet szeretetével, az élőlényekről való gondoskodással, tapasztalatgyűjtéssel, kirándulásokkal.

Összegezve:

 • Törekszünk arra, hogy óvodai nevelésünk a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődését segítse az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.
 • Törekszünk arra, hogy szeretetteljes óvodai légkörben, a családokkal együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket.
 • Törekszünk arra, hogy a gyermekek találkozzanak a gondviselő Isten szeretetével a nevelők személyes példája nyomán, imákon és énekeken keresztül, valamint a mindennapos elcsendesedés perceiben.

Mit jelent, hogy a Piarista Óvoda katolikus intézmény? – Azt jelenti, hogy a keresztény hitet bemutatjuk és felkínáljuk a hozzánk járó gyermekek számára. A családok szabad döntésére bízzuk azt, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik be a személyes életükbe.

Mit várunk el? – A közös (a nevelési év rendjében meghatározott) programokba való bekapcsolódást, valamint értékrendünk és szellemiségünk tiszteletben tartását.

Mi nem kötelező? – A vallásgyakorlást fontosnak gondoljuk, és javasoljuk a hozzánk járó gyermekek családjainak, de lelkiismereti döntésnek tartjuk. Nem kötelezzük a gyermekeket a katolikus szentségek felvételére (keresztség, később gyónás, elsőáldozás, bérmálás), de az iskolában majd lehetőséget adunk nekik, hogy ha szeretnének, részesüljenek ezekben.

Járhatnak a Piarista Óvodába nem hívő családok gyermekei is? – Igen, amennyiben tiszteletben tartják a fenti elvárásokat, és azonosulni tudnak a piarista közösség értékeivel.

Igaz-e, hogy a Piarista Iskola egy pap- és apácaképző? – Ez nincs így, a többi keresztény iskolához hasonlóan néhány évente egy-két diákunk választja az egyházi hivatásokat. Ha egy diákunk úgy érzi, hogy papi/szerzetesi hivatása van, azt fontosnak tartjuk, és igyekszünk mi is támogatni ezen az úton.

Amennyiben további kérdései vannak a fenti témákkal kapcsolatban, tekintse meg ezt az oldalt, vagy kérjen bizalommal információt elérhetőségeinken!

Óvodánk Boldog Donáti Celesztina piarista nővér nevét viseli. Maria Anna Donati egy toscanai kisvárosban, Marraniban született 1848-ban. Vallásos légkörben nőtt fel, és felnőttkorában úgy döntött, hogy szerzetes lesz. Ekkor vette föl a Celesztina nevet is. Olyan leányintézeteket alapított, ahol sok árva, szegény és elhagyott gyermek talált otthonra és menedékre. XVI. Benedek pápa 2008-ban boldoggá avatta.

„Imádkozzatok sokat: neveljétek a gyermekeket arra, hogy kedvesek legyenek szavaikban, testtartásukban, mozdulataikban, mások köszöntésénél, de mindenekfelett érzelmeikben. Emlékeztessétek őket folyamatosan Isten jelenlétére, örvendeztessétek meg őket egyházi zenével, és szerettessétek meg velük a tanulást és a munkát.”
(Boldog Donáti Celesztina anya rendtársaihoz írott leveléből)

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Minden munkanapon fogadjuk a gyerekeket, kivéve a téli és a nyári szünet napjait (ezek nem esnek egybe az iskolai szünetekkel).

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óra között.

A gyermekek fogadása reggel 7.00-től 8.30-ig tart, ekkor kell megérkezniük az óvodába.

HÍREK, AKTUALITÁSOK


Kövessen minket a Facebookon is!


Megszakítás