Boldog Donáti Celesztina Óvoda


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
Bejárat: Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 30 228 6198
Email: ovoda@nagykanizsa.piarista.hu
Óvodavezető: Titz Eszter +36 30 394 9218
Csoportjaink: Maci, Süni, Katica, Méhecske

Kedves Szülők, Gyerekek, kedves Látogatók!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Piarista Óvoda honlapján.

Óvodánk a Piarista Általános Iskola és Gimnázium tagintézménye. Helyileg az Általános Iskola alsó tagozatával egy épületben található. A 75 férőhelyes óvodában három vegyes életkorú csoport működik. Csoportszobáink tágasak, a tárgyi- és személyi feltételek biztosítottak.

Az óvoda Boldog Donáti Celesztina piarista nővér nevét viseli. Maria Anna Donati egy toscanai kisvárosban, Marraniban született 1848. október 26-án. Vallásos légkörben nőtt fel, és felnőtt korában úgy döntött, hogy kolostorba vonul. Celestino Zini atyával olyan leányintézeteket alapított, ahol sok árva, szegény és elhagyott gyermek talált otthonra és menedékre. Celesztina anyát XVI. Benedek pápa 2008. március 30-án boldoggá avatta.

Óvodánk 2008. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuját, hogy keresztény szellemiségű nevelésben részesülhessenek Nagykanizsa és a város környéke keresztény családjainak gyermekei. A gyermeket Isten ajándékának tekintjük. Tudatában vagyunk annak, hogy e korosztály (3-7 év) hozzáértő nevelése kiemelten fontos, hiszen a szülők a legféltettebb kincseiket bízzák Ránk. A gyermek az óvodapedagógusok és a dadusok élete példáján tapasztalja meg először az isteni gondviselő szeretetet.

Programunk a családi összetartozás fontosságát hangsúlyozza, a gyermekáldást végtelen örömnek, a gyermeknevelést a szülők csodálatos hivatásának tartja. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi- lelki egészségének megőrzésére. A játék az óvodáskorú gyermek alapvető és legfőbb tevékenysége. A játék zavartalanságát a rugalmas napirenddel és változatos játéktevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek számára. A hétköznapok során egyre közelebb visszük a gyermekekhez a természet szeretetét és védelmét. A néphagyományok ápolásával pedig a magyarságtudatuk elmélyítését hangsúlyozzuk.

Sifter Józsefné Ági néni,
óvodavezető

“Imádkozzatok sokat: neveljétek a gyermekeket arra, hogy kedvesek legyenek szavaikban, testtartásukban, mozdulataikban, mások köszöntésénél, de mindenekfelett érzelmeikben. Emlékeztessétek őket folyamatosan Isten jelenlétére, örvendeztessétek meg őket egyházi zenével és szerettessétek meg velük a tanulást és a munkát”

Idézet Boldog Donati Celesztina anya rendtársaihoz írott leveléből

Mire tanítjuk meg a gyermekeket?


 • A keresztény értékeken alapuló- a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi viselkedésre.
 • Tudják a másik javát szolgálni az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás, a bocsánatkérés gyakorlása által.
 • Tiszteljék szüleiket, embertársaikat. Segítsék egymást és törekedjenek a jóra.
 • Az Istennel való személyes találkozás lehetőségére. Megtanulják kéréseik, imádságaik saját szavakkal való megfogalmazását. Az óvónők életpéldája által megkapják a keresztény hit alapvető ismereteit.
 • A családdal együttműködve segítjük a gyermekeket abban, hogy a gyermekkor örömeit, szépségét megélhessék, tudjanak örömmel ünnepelni, bízzanak önmagukban, és bizalommal fordulhassanak környezetük felé.
 • Az egészséges életmódra sok mozgás, séta, játék keretében, valamint az egészséges táplálkozás által.
 • A zenei nevelés által a zene iránti fogékonyságra, zenei ízlés alakításával, zenei képességek fejlesztésével, különös gondot fordítva a néphagyományok ápolására, népi gyermekjátékokkal való ismerkedéssel, harmonikus mozgás alakításával.
 • A mesék és versek megszerettetésére irodalmi neveléssel a, az anyanyelvi készség fejlesztésével, szókincsbővítéssel, bábozással, dramatizálással.
 • Az alkotás örömének megtapasztalására a technikák változatos alkalmazásával elért ábrázoló tevékenységgel.
 • A külső világ tevékeny megismerésére a környezetvédelem fontosságára való felhívással, a környezet szeretetével, az élőlényekről való gondoskodással, tapasztalatgyűjtéssel, kirándulásokkal játékos formában.

Összegezve:

 • Törekszünk arra, hogy óvodai nevelésünk a gyermek nyugodt, harmonikus fejlődését segítse az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe-vételével.
 • Törekszünk arra, hogy szeretetteljes óvodai légkörben, a családokkal együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket.
 • Törekszünk arra, hogy a gyermekek a nevelők személyes példája nyomán, imákon, énekeken keresztül, a mindennapos elcsendesedés perceiben találkozzanak a gondviselő Isten szeretetével.

Nyitvatartás – az óvodai nevelés rendje


A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. Ezen időszakban az alább felsorolt napok kivételével minden munkanapon fogadjuk a gyerekeket.

A nevelési évben mely napokon tart az óvoda zárva?

Téli szünet: feltöltés alatt

Nyári szünet: feltöltés alatt

Az óvoda nyitvatartása:

Hétfőtől-péntekig: 7 – 17 óráig.

A gyermekek fogadása: reggel 7-től – 8,30 óráig.
Ezen időközben kell a gyerekeknek megérkezni az óvodába.

Az óvoda a Királyi Pál utca felőli gyalogbejárón keresztül közelíthető meg.

HÍREK, AKTUALITÁSOK


Ismerjen meg bennünket!


Kövessen minket Facebookon is