Piarista Általános Iskola – alsó tagozat


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13., bejárat a Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 93 516785
E-mail: iskola@nagykanizsa.piarista.hu
Az alsó tagozat vezetője: Ámonné Csizmadia Hedvig

Minél előbb lép a gyermek a piarista iskola falai közé, annál hamarabb szokik hozzá az új közösséghez. A hosszú távon ugyanazon közösséghez tartozás a gyermek kapcsolatait elmélyíti, így már korán megtapasztalja a tartós kapcsolatok biztonságát. 12 éven át azonos értékrendű, egységes nevelést és képzést kap, ez az ő értékrendjét is megszilárdítja. Ezek nagyon lényeges elemei a gyermek korán kialakult magabiztosságának, amely életének mindvégig meghatározó eleme marad.

„A katolikus iskola… nincs csupán a katolikusoknak fenntartva, hanem nyitva áll mindazok számára, akik értékelik és elfogadják a minőségi nevelés célkitűzéseit.”
(A Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola a harmadik évezred küszöbén)

A Piarista Iskola alsó tagozatos kisdiákjainak iskolai életét a 2020/21-es tanévtől rugalmas működési formában szervezik a pedagógusok.

A délelőtt két 90 perces blokkból áll. A pedagógusok egy blokkban két tantárgy tananyagát dolgozzák fel a diákokkal, esetenként további tantárgyakhoz kapcsolódva, a rendelkezésre álló idővel szabadon gazdálkodva, szükség esetén felfrissülést biztosító, lazító, pihentető perceket beiktatva.

A blokkok közötti hosszú, 45 perces pihenőidőt tízóraizással, levegőzéssel és játékkal töltik a gyerekek.

A rugalmas működési rend nagy szabadságot ad a tanítóknak a rendelkezésre álló időkerettel való hatékony gazdálkodáshoz. Segíti a tantárgyi koncentrációt, a differenciált óraszervezést. Jól szolgálja a teljes körű készség- és képességfejlesztést, valamint a sokoldalú személyiségfejlesztést. Nagyobb lehetőséget jelent a projektszerű és a kooperatív tanulásszervezésre. Az elsősök számára megkönnyíti az iskolakezdést, hiszen a hagyományos iskolai munkarendhez képest sokkal kisebb változást jelent az óvodában megszokott napirend után.

A többféle tevékenység összefűzése – olvasás, mese, írás, mozgás, számolás, zene, játék, kézművesség – motiváló hatású. Ugyanakkor a hosszú szünetek biztosítják a nyugodt pihenést, a feltöltődést és a munkába való könnyed visszakapcsolódást a gyermekek számára. 

Mindezt kiegészíti, hogy a tanítás előtt a gyerekek léleksimogató reggeli beszélgetésen vesznek részt tanítójuk irányításával. Ennek tudatossága, meghittsége segíti a jellemformálást, a hitre nevelést, valamint az értékeken alapuló kommunikáció megtanulását. Miután aztán a növendékek ráhangolódtak az iskolai környezetre, nyugodt légkörben kezdődhet a tanulás.

Mit jelent, hogy a Piarista Iskola katolikus intézmény? – Azt jelenti, hogy a keresztény hitet bemutatjuk és felkínáljuk a hozzánk járó gyermekek számára. Az ő és családjaik szabad döntésére bízzuk azt, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik be a személyes életükbe.

Mit várunk el? – A közös (a tanév rendjében meghatározott) iskolai programokba való bekapcsolódást, értékrendünk és szellemiségünk tiszteletben tartását, valamint a hittanórákon való részvételt.

Mi nem kötelező? – A vallásgyakorlást fontosnak gondoljuk, és javasoljuk diákjainknak és családjuknak, de lelkiismereti döntésnek tartjuk, vagyis nem iskolai kötelességnek tekintjük. Nem kötelezzük a hozzánk járó gyermekeket a katolikus szentségek felvételére (keresztség, gyónás, elsőáldozás, bérmálás), de lehetőséget adunk nekik, hogy ha akarnak, részesüljenek ezekben.

Igaz-e, hogy a Piarista Iskola egy pap- és apácaképző? – Ez nincs így, a többi keresztény iskolához hasonlóan néhány évente egy-két diákunk választja az egyházi hivatásokat érettségi után. Ha egy diákunk úgy érzi, hogy papi/szerzetesi hivatása van, azt fontosnak tartjuk, és igyekszünk mi is támogatni ezen az úton.

Járhatnak a Piarista Iskolába nem hívő családok gyermekei is? – Igen, amennyiben tiszteletben tartják a fenti elvárásokat, és azonosulni tudnak a piarista közösség értékeivel.

Amennyiben további kérdései vannak a fenti témákkal kapcsolatban, tekintse meg ezt az oldalt, vagy kérjen bizalommal információt elérhetőségeinken!

Kovászként kell működnünk! Tanítók és szülők… hogy gyermekeink a negyedik év végére készen álljanak arra, hogy kenyér váljék belőlük.

Bőkezűen bánunk a simogatással, a szeretetteljes odafordulással, a gyengék megsegítésével, felzárkóztatásával.

Alkalomadtán előfordul, hogy a leendő elsős tanító nénik a nyári szünet végén meglátogatják kis tanítványaik családját. Ez lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a gyermekek erősségeit vagy gyengeségeit. De egy jelképes kéznyújtás is a szülő felé: itt vagyunk, számíthat ránk. Szeretnénk, ha mi is számíthatnánk a szülőkre. Ez a közös munka záloga.

Programjaink egy részét úgy tervezzük, hogy a szülőknek is lehetőségük legyen részt venni rajtuk. Az édesanyák és apák napja, a karácsony meghittebb lesz velük együtt. Számos ünnepünk van, alkalmak, amikor hitünket mélyebben megélhetjük (keresztútjárás, rózsafüzér-imádkozás, adventi gyertyagyújtás, roráték stb.). Az évenkénti zarándoklat remek alkalom arra, hogy szülők, nevelők, gyerekek – mint egy igazi nagycsalád – együtt küzdjenek meg az út nehézségeivel, majd „oldódjanak” az ünnepi szentmise kegyelmeiben.

Tanítványaink nem mindannyian érkeznek olyan családból, ahol gyakorolják vallásukat. Hiszünk abban, hogy a diákmisék, a lelkigyakorlatok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy felnőttként teljesebb életet élhessenek.

A szülői értekezletek, fogadóórák nem mindig alkalmasak arra, hogy a szülők egymás előtt megnyíljanak. Ezért évente egy-két alkalommal családi napot vagy „fehérasztalos” beszélgetést kezdeményezünk. Sok hozadéka van ennek: közelebb kerülünk egymáshoz, nyitottabbá válunk a másik problémája iránt.

Kertészné Tóth Éva

HÍREK, AKTUALITÁSOK


További videókhoz kattintson ide!

Kövessen minket a Facebookon is!


Megszakítás