Piarista Általános Iskola – alsó tagozat


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
Bejárat: Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 93 516785
E-mail: iskola@nagykanizsa.piarista.hu
Az alsó tagozat vezetője: Ámonné Csizmadia Hedvig

Pietas et Litterae” (hit és tudományok), szól a piarista rend jelmondata. E tömör mondat lényege, hogy az ember a hitét csak úgy alapozhatja meg, ha megtanul logikusan gondolkodni és biztos tudásra törekszik. De fordítva is igaz. A tudományos fejlődés katalizátora az őszinte alázat, a rácsodálkozás, a hitből fakadó bizalom és nyitottság.

Ezért a hétköznapokban a következőkre törekszünk:

  • A másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelés.
  • Színvonalas oktatás komoly számonkéréssel.
  • Az egészséges életmód kialakítása, a fizikai állóképesség fejlesztése.
  • Az Istennel való személyes találkozás lehetősége, azaz a hit felkínálása.

HÍREK, AKTUALITÁSOK


“A katolikus iskola … nincs csupán a katolikusoknak fenntartva, hanem nyitva áll mindazok számára, akik értékelik és elfogadják a minőségi nevelés célkitűzéseit.”

AJÁNLÁS

Minél előbb lép a gyermek a piarista iskola falai közé, annál hamarabb szokik hozzá az új közösséghez. A hosszú távon ugyanazon közösséghez tartozás a gyermek kapcsolatait elmélyíti, így már korán megtapasztalja a tartós kapcsolatok biztonságát. 12 éven át azonos értékrendű, egységes nevelést és képzést kap, ez az ő értékrendjét is megszilárdítja. Ezek nagyon lényeges elemei a gyermek korán kialakult magabiztosságának, amely életének mindvégig meghatározó eleme marad.