SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

Intézményünkben segítő szakemberek is dolgoznak annak érdekében, hogy diákjaink testileg, lelkileg és szellemileg minél egészségesebbek lehessenek.

Egészségügyi problémákkal kapcsolatban védőnőnk és iskolaorvosunk tud segíteni.

A tanulással kapcsolatos, tanórákon megmutatkozó nehézségek leküzdésében gyógypedagógusaink támogatják diákjainkat és pedagógusaink munkáját.

Mentálhigiénés szakemberünkhöz bizalommal fordulhatnak a pedagógusok, a diákok és a szülők kihívást jelentő élethelyzetekben (pl. pályaválasztás, beilleszkedési nehézségek, személyes konfliktusok).

Iskolaorvosi rendelés


ISKOLAORVOS:
Kéthelyiné Dr. Hans Katalin

E-MAIL: kethelyine.dr.hans.katalin@nagykanizsa.piarista.hu

LETÖLTÉS: iskola-egészségügyi ellátás rendje

Védőnői fogadóóra


ISKOLAI VÉDŐNŐ:
Sznopek Renáta

FOGADÓÓRA:
hétfő 9.00-12.00
kedd 9.00-12.00

FOGADÓÓRA HELYE:
Piarista Iskola, orvosi szoba

TELEFON:
+36 30 4910656

E-MAIL: ignacz.renata@alapell.hu

Gyógypedagógiai fejlesztő szakemberek


Iskolánkban a városban egyedülálló módon helyben foglalkozunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. Simon Edit és Csesztregi Beáta gyógypedagógusok munkáját Kovács Emese pedagógiai asszisztens segíti.

Perkó-Simon Edit

GYÓGYPEDAGÓGUS

e-mail: simon.edit@nagykanizsa.piarista.hu

Intézményünkben, óvodától a gimnáziumig, felelősséggel dolgozom tanulóinkért, főként azokért, akik a tanítás-tanulás folyamatában valamilyen nehézséggel/zavarral küzdenek. Legfőbb tevékenységeim: terápiás foglalkozások sajátos nevelési igényű tanulóknak, logopédiai foglalkozások. Tájékoztató, problémát megelőző vagy feltáró diagnosztikus méréseket is végzek.

Bármilyen tanulási problémával fordulhatnak hozzám diákjaink és szüleik. Folyamatosan kapcsolatot tartok a kollégákkal, közösen munkálkodva azon, hogy a tanulás egy-egy területén akadályokba ütköző gyermekeink óvodai, iskolai beilleszkedése minél zökkenőmentesebb legyen; hogy tanulmányi tevékenységük egyre magasabb szintre juthasson; hogy az ő tehetségük, erősségeik is kibontakozzanak az intézményünkben. Munkám egyben a hivatásom is: örömet és kihívást jelent számomra.

Csesztregi Beáta

GYÓGYPEDAGÓGUS

e-mail: csesztregi.beata@nagykanizsa.piarista.hu

Középiskolás korom óta része az életemnek a gyermekekkel való foglalkozás, mivel óvónőképző szakközépiskolában tanultam.

Óvodapedagógus diplomám megszerzése után az ELTE Gyógypedagógiai Karán gyarapítottam tudásom, pszichopedagógiai tanár szakon. Azóta sok területen tapasztalatot szereztem, mivel dolgoztam halmozottan sérült, tanulásban akadályozott, mozgássérült, hiperaktív, figyelemzavaros, autista, tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) diagnosztizált gyerekekkel, óvodás és iskolás korúakkal egyaránt. Intézményünkben, az óvodától a gimnáziumig, segítséget nyújtok a tanulási nehézségekkel/zavarokkal küzdő gyermekeknek a fejlesztő, ill. rehabilitációs órákon.

Munkámban a gyermekek szeretete, a családok támogatása, a problémák felderítésében való részvétel, a megoldások keresése, valamint a szülőkkel és a kollégákkal való kooperáció vezérel.

Kamenár Ágnes

MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBER

e-mail: kamenar.agnes@nagykanizsa.piarista.hu

A mentálhigiénés szakember a gyermekek iskolához köthető problémáival (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, iskolatársakkal és pedagógusokkal való konfliktusok), gyermeknevelési kérdésekkel (pl. önállótlanság, szófogadás, leckeírás, szülő-gyermek konfliktus) és családon belüli problémákkal (pl. bántalmazás, szülők közötti konfliktusok, anyagi nehézségek, alkoholfogyasztás, szerhasználat) kapcsolatban tud segítséget nyújtani.

A segítés sokféleképpen megvalósulhat: segítő beszélgetés a tanulóknak; tanácsadás szülőknek a gyermekneveléssel és családi problémákkal kapcsolatban; közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek, szülő-pedagógus kapcsolatban (pl. részvétel a szülő és a pedagógus közötti beszélgetésen); információnyújtás és közvetítés az elérhető segítő szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről és intézményeiről, az ezekben rejlő lehetőségekről; ügyintézésben való segítés (pl. kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés, nyomtatványok kitöltése); súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén a család delegálása a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Megszakítás