SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

Intézményünkben segítő szakemberek is dolgoznak annak érdekében, hogy diákjaink testileg, lelkileg és szellemileg minél egészségesebbek lehessenek.

A tanulással kapcsolatos, tanórákon megmutatkozó nehézségek leküzdésében gyógypedagógusunk, fejlesztő pedagógusunk, és pedagógiai asszisztensünk segíti diákjainkat és pedagógusaink munkáját.

Iskolapszichológusunkhoz bizalommal fordulhatnak az iskola polgárai egy-egy kihívást jelentő élethelyzetben (pl. pályaválasztás, beilleszkedési nehézségek, személyes konfliktusok).

Egészségügyi kérdésekkel védőnőnkhöz és iskolaorvosunkhoz fordulhatnak.

Iskolaorvosi rendelés


ISKOLAORVOS:
Dr. Kolonics Gyula

RENDELÉS IDEJE:
Hétfő: 13:30 – 16.00
Kedd: 8.00 – 11.00
Szerda: 13:30 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 11.00

RENDELÉS HELYE:
Nagykanizsa, Dózsa György út 119.

TELEFONSZÁM:
93/310-089

Védőnői fogadóóra


ISKOLA VÉDŐNŐ:
Sznopek Renáta

A FOGADÓÓRA IDEJE:
Hétfő: 11.00-13.00

A FOGADÓÓRA HELYE:
Piarista Iskola, orvosi szoba

TELEFONSZÁM: 93/311-385
a magán telefonszám szükség esetén az iskolatitkárságon elérhető

Iskolatitkárság telefonszáma: 93/516-785

Sántha Judit

ISKOLAPSZICHOLÓGUS

Gyógypedagógiai, fejlesztő szakemberek


Iskolánkban a városban egyedülálló módon helyben történik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való törődés. Simon Edit és Csesztregi Beáta gyógypedagógusok végzik ezt a tevékenységet. Munkájukat segíti Kovács Emese pedagógiai asszisztens.

Simon Edit

GYÓGYPEDAGÓGUS

Elérhetőségeim:
E-mail: simon.edit ( @ ) nagykanizsa.piarista.hu
Telefon: 06303319360

Intézményünkben, óvodától a gimnáziumig, felelősséggel dolgozom tanulóinkért, főként azokért, akik a tanítás-tanulás folyamatában valamilyen nehézséggel/zavarral küzdenek. Legfőbb tevékenységeim: terápiás foglalkozások szervezése és vezetése sajátos nevelési igényű tanulóknak, logopédiai foglalkozások tartása az arra rászorulóknak. De bármilyen tanulási problémával fordulhatnak hozzám diákjaink, szüleik. Elvégzek tájékoztató, problémát megelőző vagy feltáró diagnosztikus méréseket is. Kapcsolattartásom a kollégákkal folyamatos, s így közösen munkálkodunk azon, hogy a tanulás egy-egy területén akadályokba ütköző gyermekeink óvodai, iskolai beválása minél zökkenőmentesebb legyen, hogy fejlődésük, ismeretelsajátításuk egyre magasabb szintre juthasson, hogy az ő erősségeik, tehetségük is kibontakozzon intézményünkben. Munkám egyben a hivatásom is, örömet, kihívást jelent számomra. Segítőként vagyok jelen a Piarista Iskolában.

Csesztregi Beáta

GYÓGYPEDAGÓGUS

Elérhetőség:
E-mail: csesztregi.beata ( @ ) nagykanizsa.piarista.hu
Telefon:06 30 542 9496

Középiskolás korom óta része az életemnek a gyermekekkel való foglalkozás, mivel óvónőképző szakközépiskolában tanultam.
Óvodapedagógus diploma megszerzése után az  ELTE Gyógypedagógiai Karán gyarapítottam tudásom, s mint pszichopedagógiai szakos  tanár végezetem 2002-ben. Azóta több területen is tapasztalatot szereztem, hisz dolgoztam, halmozottan sérült, tanulásban akadályozott, mozgássérült, hiperaktív, figyelemzavaros, autista, tanulási zavarral diagnosztizált (diszlexia, diszgráfia,diszkalkulia) gyerekekkel, óvodás és iskolás korúakkal egyaránt.
Intézményünkben óvodától a  gimnáziumig , tanulási nehézséggel/zavarral küzdő gyermekeknek nyújtok segítséget, szervezem, vezetem a fejlesztő ill. rehabilitációs óráikat.
Munkámban a gyermekek szeretete a családok támogatása, a problémák felderítésében való részvétel, a megoldások keresése, a szülőkkel, más szakmákkal/pedagógusokkal való kooperáció vezérel.