FELVÉTELI AZ ÓVODÁBA

 

Az alábbiakban a rendes beiratkozási folyamat lépéseit foglaljuk össze. Soron kívüli átvételről és az óvoda életével kapcsolatban Titz Eszter óvodavezetőnél lehet érdeklődni az ovoda@nagykanizsa.piarista.hu e-mail-címen vagy a +36 30 394 9218-as telefonszámon.

 

BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE

1. lépés: a szándéknyilatkozat elküldése

Az innen letölthető szándéknyilatkozatot kell elküldeni az ovoda@nagykanizsa.piarista.hu e-mail-címre. Határidő: 2022. április 21.

2. lépés: személyes beiratkozás

A személyes beiratkozás időpontja: április 26. és április 27., 7.30-17.00 óra között.

A beiratkozásra szíveskedjenek magukkal hozni az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ kártya),
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény,
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt-tartózkodását igazoló okmány.

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről a férőhelyek ismeretében a Piarista óvoda vezetője 2022. május 20-ig dönt, ennek eredményéről írásban értesíti a szülőket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül az óvoda fenntartójának (Piarista Tartományfőnökség, 1052 Budapest, Piarista köz 1.) címzett fellebbezés nyújtható be a tanugy@piarista.hu e-mail-címen.

Felvételi körzet

Körzethatártól függetlenül fogadjuk a Nagykanizsán és a környező településeken élő gyermekek jelentkezését.

Az óvodakötelezettséggel kapcsolatos jogszabály itt olvasható (8. §).

Fenntartónk, a Piarista Rend Magyar Tartománya közleményt adott ki az óvodai beiratkozásról, amely itt érhető el.

Nézze meg bemutatkozó filmjeinket!


Megszakítás