Piarista Általános Iskola – felső tagozat


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13., bejárat a Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 93 516785
E-mail: iskola@nagykanizsa.piarista.hu
A felső tagozat vezetője: Hermánné Körömi Edit

Beszéljenek helyettünk Jelenits tanár úr gondolatai, 

amelyek szívünkből szólnak, céljainkat tükrözik, hitvallásunkat fogalmazzák meg.

 Üzenetünk a diákok felé:

„A nevelésnek nem az a fő nyelvi fordulata, hogy »nem szabad«, hanem az, hogy »érdemes«. Érdemes fölkelni, két lábra állni, a kezünkkel dolgozni, a szánkkal megszólalni. Mindehhez némi erőfeszítés kell, szükséges az is, hogy lustaságunkat félretegyük, de érdemes mindezt megtennünk, mert járni, dolgozni, beszélni jó. Minden kínjával, kockázatával együtt.”

Amit nyújtani tudunk, mert valljuk, hogy:

„A nevelés legelső, legfontosabb feladata az, hogy a világban tájékozódó fiatalt rákapassa a jóra.”

„A jelenben kell megkeresnünk az előrevezető utakat. Nem szavakkal, hanem az életünkkel, nem ostorozással, hanem derűvel.”

„Embernek lenni nem adottság, hanem feladat.”

„A kultúra nem pusztán ismeretanyag, hanem erkölcs is, viselkedés, érzés iskolázottsága.”

„A jóság, az erkölcsi rend az emberiség közös kulturális kincse, amelynek ismeretébe, szeretetébe éppúgy be kell vezetnünk a fiatalokat, ahogyan beszélni, közlekedni, játszani megtanítjuk őket.”

 Amit kérünk a szülőktől:

„Odaállni a keresztény iskolák mögé. Nem elég csak várni tőlük a csodát, mert ezek az iskolák nem arra valók, hogy csodát tegyenek. Az Isten tesz csodát, de az iskola nem a csodatétel fóruma, hanem az emberi életnek egy hétköznapi, szent színhelye. Mellé kell állni, együttműködni vele, javítani, segítő szándékkal, ugyanakkor az iskola segítségét elfogadva együttműködni vele.”

 „Ha megtesszük, ami tőlünk telik, akkor biztos, hogy az Úristen is megáldja munkánkat. Kinek-kinek adnia kell, amije van.”

Mit jelent, hogy a Piarista Iskola katolikus intézmény? – Azt jelenti, hogy a keresztény hitet bemutatjuk és felkínáljuk a hozzánk járó diákok számára. Az ő és családjaik szabad döntésére bízzuk azt, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik be a személyes életükbe.

Mit várunk el? – A közös (a tanév rendjében meghatározott) iskolai programokba való bekapcsolódást, értékrendünk és szellemiségünk tiszteletben tartását, valamint a hittanórákon való részvételt.

Mi nem kötelező? – A vallásgyakorlást fontosnak gondoljuk, és javasoljuk diákjainknak és családjuknak, de lelkiismereti döntésnek tartjuk, vagyis nem iskolai kötelességnek tekintjük. Nem kötelezzük a hozzánk járó diákokat a katolikus szentségek felvételére (keresztség, gyónás, elsőáldozás, bérmálás), de lehetőséget adunk nekik, hogy ha akarnak, részesüljenek ezekben.

Igaz-e, hogy a Piarista Iskola egy pap- és apácaképző? – Ez nincs így, a többi keresztény iskolához hasonlóan néhány évente egy-két diákunk választja az egyházi hivatásokat érettségi után. Ha egy diákunk úgy érzi, hogy papi/szerzetesi hivatása van, azt fontosnak tartjuk, és igyekszünk mi is támogatni ezen az úton.

Járhatnak a Piarista Iskolába nem hívő családok gyermekei is? – Igen, amennyiben tiszteletben tartják a fenti elvárásokat, és azonosulni tudnak a piarista közösség értékeivel.

Amennyiben további kérdései vannak a fenti témákkal kapcsolatban, tekintse meg ezt az oldalt, vagy kérjen bizalommal információt elérhetőségeinken!

HÍREK, AKTUALITÁSOK


További videókhoz kattintson ide!

Kövessen minket a Facebookon is!


Megszakítás