CSOPORTOK

LEGO programozó szakkör

2018-tól működik iskolánkban LEGO programozó szakkör, melynek keretében az alsós korosztály játékos formában sajátítja el a programozás alapjait. A szakköri alkalmakon egy-egy problémát oldunk meg játékos formában. Nagy hangsúlyt fektetünk az életkori sajátosságokra, a játékosságra. A gyermekek e kiváló lehetőség hatására nagyon sok részterületen mutatnak fejlődést, különös tekintettel a kreativitásra és a rendszerben való gondolkodásra.

Labdarúgó szakkör

A Szepetnek Sportegyesülettel közreműködve  iskolánkban a diákoknak lehetőségük van heti két alkalommal labdarúgó edzéseken részt venni. Az U7, U9, U11 -es korosztályok a körzetiBozsik tornák és fesziválok állandó résztvevői.
  

Rajz szakkör

Az alsós rajz szakkörön idestova 20 éve foglalkozom vegyes korcsoportú diákjaimmal. A  rajzolás és festés nemcsak a képességfejlesztés és az érzelmi fejlődés, de a játék és az önkifejezés eszköze is. Ha kellő motiváció kapcsolódik a tevékenységhez, sok szép alkotás születik. Nem telik el úgy foglalkozás, hogy ne csodálkozzak el a gyerekek munkáin. A foglalkozásokon főként pályázatokra készülünk, de az évszakok, az ünnepek is hálás témául szolgálnak. Megvalósításukhoz új technikákat is tanulunk. Az órák alatt sokat beszélgetünk, néha zenét is hallgatunk.

Bontakoztasd ki tehetséged, szeretettel várlak: Eli néni

Báb szakkör

A bábszakkörre szeretettel várom azokat a 3-4.osztályos tanulókat, akik szeretik a meséket, történeteket és szívesen készítenek bábokat, díszleteket. A bábjáték a gyermekek számára elsősorban játék, felhőtlen örömet jelent. A bábozás nem csak szórakoztató, de rendkívül hasznos, örömforrás, maradandó élményt alkot. E tevékenység fejleszti beszédkészséget, a kommunikációt, a szem és kéz koordinációját, esztétikai érzéket, kreativitást, logikai készséget, valamint igényességet teremt. Közel 30 éve magam is örömmel tervezem, készítem bábjaimat és a szükséges díszleteket is. Az elkészült figurák különleges tárgyak, mozgatásukkal életre kelthetjük a mesék szereplőit. Érdemes kipróbálni!

Szakkörvezető: Kummerné Simon Gyöngyi

Megszakítás