PROGRAMOK

Év eleji városnézés

A tanév első hetében a kollégium diákjai egy közös városi sétán vesznek részt elsősorban azért, hogy az újonnan beköltözők megismerjék Nagykanizsát, praktikus ismereteket szerezzenek a városról. A séta közbeni beszélgetés pedig nagyszerű lehetőség az ismerkedésre, a nyári élmények megosztására és az új tanévre való ráhangolódásra.

Gólyaavató

Szeptemberben az újonnan beköltöző kollégistákat, a „gólyákat” játékos feladatokkal avatják be a felsőbb évesek. A gólyaavatót a végzős kollégisták szervezik, és gyakran a nevelőtanárok és a szerzetesek is bekapcsolódnak. Ez a program nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kollégiumban a különböző évfolyamok diákjai baráti kapcsolatban legyenek egymással.

Megemlékezés az elhunytakról

A halottak napjához kapcsolódóan november első hetének egy estéjén a kollégisták és nevelőtanáraik elsétálnak a városi temetőbe. Itt közösen mécsest gyújtanak a piarista atyák sírjánál, és imádságosan megemlékeznek róluk.  

Mikulás-est

A kollégisták minden decemberben lelkesen készülnek Szent Miklós látogatására. Már hetekkel korábban szobánként írt levélben fogalmazzák meg kéréseiket a jóságos püspökhöz, énekkel, köszöntő szavakkal készülnek a nagy estére. A Mikulás pedig évről évre ajándékokkal megrakott nagy zsákkal érkezik hozzájuk.

Adventi készület

A kollégisták az adventi időszak vasárnapjain az esti imádság keretében gyertyát gyújtanak, és lélekben karácsonyra készülnek. Gyakran az „angyalkázás” is hozzátartozik ehhez az időszakhoz: titokban apró ajándékokkal lepik meg egymást. Az adventi időszakban egy közös hajnali szentmisén, rorátén is részt vesznek a piarista templomban.

Ökumenikus imaest

Januárban a keresztény felekezetek országszerte közös imahetet tartanak, hogy erősítsék az ökumenizmus szellemét. A hét egyik imaestjének a piarista templom ad otthont, amelyen a kollégisták és nevelőtanáraik is részt vesznek. Ennek keretében meghallgatják egy helyi protestáns lelkész igehirdetését, és együtt imádkoznak a keresztények egységéért.

Nagyböjti keresztút

A nagyböjt a húsvétra való készület negyven napja. A hagyomány szerint a felkészüléshez tartozik a keresztút, azaz Jézus kereszthordozásának és halálának felidézése. A kollégisták nevelőtanáraik vezetésével a piarista templomban imádságosan végigjárják a keresztút stációit.

Év végi fagylaltozás

A tanév utolsó hetében már mindenki a közelgő vakáció bűvöletében él. A nyári hangulatot fokozandó a kollégisták nevelőtanáraikkal együtt kisétálnak a városba, hogy közösen fagylaltozzanak. 

Megszakítás