SZÖVEGEK ISTENRŐL, A LÉLEKRŐL ÉS A HITRŐL

Adassék nektek kegyelem és bölcsesség a jócselekedetekre, hogy megtanuljátok megkülönböztetni, mi személyes, és mi nem az. Legyetek vendégszeretők a kritikával szemben. Magatokat sose helyezzétek középpontba. Ne gőg, szolgálat vezéreljen, ha cselekszetek. Dolgozzatok magatokon, hogy elmétek útjait építsétek és csiszoljátok. Tanuljátok meg ápolni a jelenlét művészetét, hogy lekötelezzétek azokat, akik találkoznak veletek. Ha cserben hagynak, vagy […]

  „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)   Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is tudják majd, hogyan éljenek. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük. Boldogok, aki tudják, hogy […]

Megjegyzés: A nagykanizsai Piarista Iskolában 2008. február 9-én tantestületi rekollekciót tartottunk. Ennek keretében született meg az alábbiakban közreadott keresztúti elmélkedés, imádság. Az egyes stációk szerkezete, stílusa közti eltérés abból adódik, hogy az egyes stációkat a pedagógusok 2-3 fős csoportokban önállóan dolgozták föl. I. állomás: PILÁTUS HALÁLRA ÍTÉLI JÉZUST Pilátus a törvény rideg képviselőjeként hivatali kötelességének tekinti Jézus […]

A naprendszer tömegének 99,9%-a a Napban található, ezen belül pedig a nap tömegének 99%-át hidrogén alkotja. Ebből látszik, hogy ez az atom igen jelentős szerepet tölt be szűk környezetünkben (már amennyiben a Napot szűk környezetünkben találhatónak nevezhetjük). A periódusos rendszer első eleme azonban nemcsak természettudományos vizsgálatra alkalmas. A reálos érdeklődés ismét humános irányba csaphat át, […]

Karácsonyra kaptam egy egész dobozzal. Hát nem kell mondanom, hogy már csak alig-alig van benne néhány, mert nagyon nehéz neki ellenállnom. De azért mindig megkínálom az éppen idetévedőt is. Meg néha gondolkodni is szoktam. Tegyük fel, hogy öt darab Ferrero Rocher van a dobozban. (Annál sokkal több volt, de tekintsük a jelenlegi állást. A többi […]

„Ne félj a fájdalomtól. Nem kontár kése koncol. Próbált sebész az Isten, Megifjodol, ha boncol.” (Sík Sándor: Ne félj) Napok óta készülődött valami a természetben. A súlyos felhőket szinte a földig nyomta terhük. Az öreg János bácsi – Isten nyugtassa! – azt mondta volna „Üdő lössz!”(sic!) Ember, állat nyugtalan volt. Csak az aprócska gyerekek reménykedtek […]

A következő elmélkedés az öröm vasárnapján Dósai Attila atya homíliájában hangzott el, szerzője ismeretlen. A karácsony a jelen, nem a múlt. A karácsony nem egy megünneplendő történelmi dátum, hanem élő ajándék. Amikor úgy döntünk, hogy szeretjük embertársainkat magunk körül, az a nap a karácsony. Amikor mi tesszük meg az első lépést, hogy békében éljünk szeretteinkkel, […]

” Az ima megváltoztatja a valóságot, ezt ne felejtsük el! Vagy megváltoztatja a dolgokat, vagy megváltoztatja a szívünket, de mindig változást hoz! ” (Ferenc pápa)   Ferenc pápa ajánlásával AZ ÖT UJJ IMÁJA:    A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. […]

  Uram, adj türelmet, Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, Amit lehet, és adj bölcsességet, Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, […]

Megszakítás