Nagyböjt első vasárnapján tartottuk bérmálásra készülő diákjaink számára a befogadás rítusát:

A szertartás részeként a bérmálkozásra készülők nyilvánosan, egyesével válaszoltak a következő kérdésre:
„Mit kérsz Isten egyházától?”. Ezután szintén egyesével elmondták, hogy melyik szentírási részt választották maguknak.
Ezt követően meg lettek jelölve a kereszt jelével, majd megkapták a Szentírást.
A következő rítusra a zarándoklat szentmiséjén kerül sor.

                                                                                             Bende Krisztián – hittan tanár

                                                                                                                                   

 

Újabb sikerek a kémiaversenyeken

Betlehem-Simon Rebeka 10. a osztályos tanuló ebben a tanévben is több kémia versenyen is  
megméretteti tudását. Rebeka szívesen versenyez, szereti a kihívásokat, főként, ha kémiáról
van szó. Három, több fordulóból álló versenyen indult az idén, mindegyikre sokat készül,
lelkesen gyakorol, kísérleteket, laborgyakorlatokat végez. Felkészülésében Török Károlyné
tanárnő segíti.

 

 

SZEBENYI MÁRIA KÉMIA EMLÉKVERSENY
Ezt a versenyt a Soós Természettudományi Tehetségműhely szervezi. Célja a
természettudományos tehetségek támogatása, a versenyszellemű diákok egyéni
gondolkodásának segítése. Rebeka ezen a versenyen tavaly kategóriájában első helyezést ért
el, idén még zajlik a verseny, amelyből már több fordulót sikeresen teljesített.

 

 

 

OLÁH GYÖRGY ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY
A verseny meghirdetője: BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont. A verseny lebonyolítója:
BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium. A szervezésben közreműködik: Magyar
Kémikusok Egyesülete, BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont, BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar. A verseny célkitűzése, hogy színes, érdekes feladatokkal népszerűsítse a
kémiát a középiskolások körében. Közvetett célja, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásolja, mégpedig a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába. A verseny két levelező fordulóból, valamint egy budapesti zárthelyi döntőből áll.
Rebeka bejutott az országos döntőbe, ami 2024. március 1-2-án lesz. A döntőben a II.
forduló legjobbjai, összesen 40 fő vehet részt. Rebekának a zárthelyi döntőben egy
feladatlapot kell megoldania önállóan, emellett egy előre megadott témakört feldolgozva,
otthon elkészített prezentációt kell bemutatnia, melyet szakmai zsűri fog pontozni. Rebeka
témaköre a Kolloidika a tejiparban. Rebekának ezen kívül még egy laborfeladatot is el kell
végeznie. Helyszín a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lesz.

IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY

A verseny meghirdetője a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya és a
Debreceni Egyetem. Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny, mint a
kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon, és a határon túli magyar
kémiaoktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt
növeli a tanulás és tanítás hatékonyságát. A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a
következőképpen fogalmazták meg: A kitűzött feladat a versenyző tudásának mélységét, és ne
csak a mennyiségét mérje, vagyis a probléma megértése vagy a megoldáshoz vezető út
késztessen gondolkodásra. A feladatok a kommunikációs, a narratív, a döntési, a
szabálykövető, a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcskompetenciákat) próbálja meg mérni
természettudományos és azon belül kémiai szempontból. Rebeka, kategóriájában a legjobb
eredménnyel, bejutott a megyei fordulóba. Rebekának ezen a versenyen, ami 2024. február
29-én lesz, 1 nappal a másik verseny országos döntője előtt, írásbeli és laboratóriumi
gyakorlatot kell teljesítenie.

Rebekának gratulálunk az eddig elért nagyszerű eredményekhez és sok sikert kívánunk
a következő versenyekhez is! Továbbá gratulálunk és köszönjük Török Károlyné Ildikó
tanárnőnek a versenyekre való felkészítést, az áldozatos, segítőkész munkáját!

A Zala vármegyei német nyelvi verseny – 9-10. évfolyamírásbeli fordulójának eredményei alapján a Nagykanizsai Piarista Iskola tanulói az alábbi szép helyezéseket érték el.

A diákok felkészítő tanára Gáspár Klára tanárnő.

A versenykiírás szerint a szóbeli döntőbe az írásbeli fordulóban legalább 40%-os eredményt elért, kategóriánként a 10 legjobb teljesítményt nyújtott tanuló jut tovább. A szóbeli forduló áprilisban lesz Zalaegerszegen.

10/I kategória

1. helyezés Plander Zsófia 10. a 100 %-os teljesítménnyel 

4. helyezés Erdei Máté 10. a 64 %-os teljesítménnyel

9/II kategória

3. helyezés Vajda Luca 9. a 90 %-os teljesítménnyel

 

Gratulálunk a szép helyezésekhez!

 

 

Kator Martin – 2021-ben érettségizett öregdiákunk – a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet növendéke. Martin félévkezdő rekollekción vett részt.

A kispapok lelkigyakorlatáról Kator Martin a Magyar Kurír cikkébe írt beszámolót:

„Velem vagy, Uram, én meg veled”

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-velem-vagy-uram-en-meg-veled-felevkezdo-rekollekciot-tartottak-gyori-szeminariumban

Virovecz Adrienn 2023 júniusában érettségizett iskolánkban, jelenleg a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán folytatja tanulmányait. Vele készült az alábbi interjú a váltásról, a kezdeti élményeiről és az első félév tapasztalatairól.

Milyen élmény volt elkezdeni a teológiai főiskolát? 

Abszolút egy megérkezésként éltem meg. Tulajdonképpen már a döntésemben is éreztem, hogy jó helyre fogok kerülni, hiszen az Istennek mondtam igent. Az utána következő személyes élmények pedig egyre jobban megerősítettek ebben, az első két hónapban szinte a föld felett jártam. Hála Istennek, azóta is otthon érzem magamat itt.  

Milyen tárgyakat tanulsz, és milyen programok tartoznak még a képzéshez? 

Az első félévben túlnyomórészt bevezető és módszertani óráim voltak. Tanultam pszichológiát, filozófiát, szociológiát. A hittudományi tárgyak között szerepelt többek közt a bibliaismeret, az ókori egyháztörténet, a keresztény lelkiség, a bevezetés a teológiába. Ezenfelül október végén lehetőségünk volt részt venni egy nemzetközi konferencián a csehországi Olmützben, a tavaszi vizsgaidőszakot követően pedig hasonló minőségben utazunk Bécsbe. Szándékozom elmenni az augusztusi SzNBK-ra (Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia). Kollégistaként a szakkollégium tagja is vagyok, ami azt jelenti, hogy öt különböző kategóriában kell ún. „kolicoin”-t gyűjteni. Ilyen a közösségért, a teremtett világért végzett szolgálat, a sport-, a szellemi és a lelki programok szervezése, az azokban való részvétel stb. A kollégium egyébként sok rejtett tehetséget ki tud hozni belőlünk, de ugyanezt tapasztalom a tanulmányaimban is, hiszen rengeteg támogatást kapok minden oldalról. 

Miben különbözik a teológia más felsőoktatási képzésektől? 

Erre igazán hiteles választ akkor adhatnék, ha másik intézménnyel is lenne kapcsolatom. A hallottak alapján az a benyomásom, folytatva az előbbi gondolatot, hogy meghatározó szerepe van a főiskola családiasságából adódó jó légkörének. Kicsi intézmény vagyunk, kevés hallgatóval, ezért nálunk gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, beleértve a tanárokat is. Ennek köszönhetően pedig ők is könnyebben, szívesebben adnak visszajelzést kinek-kinek a munkájáról, de jóleső dolog, hogy mi is megoszthatjuk az észrevételeinket, sőt, kifejezetten kérik is.  

Melyek voltak a legszebb tapasztalataid? 

Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy valaha ilyet fogalmazok meg, de itt mintegy „kiszeretik” az emberből a talentumait, a tehetségét. Az első órákon már mondták nekünk, hogy keressük meg a célunkat, az okot, amiért ezt a három vagy épp öt évet itt akarjuk tölteni. Ezen olyannyira elgondolkodtam, hogy időközben rájöttem, hogy én komolyan bele akarom ásni magamat a teológiába, s éreztem, hogy ehhez a katekéta szak nekem nem lesz elég, tekintve azt, hogy kevésbé mélyre menő tantárgyaim lennének ott. December végén leültem beszélgetni ugyanezzel a tanárommal, mivel titkon megerősítést vártam tőle a szakváltás kapcsán, mert sok kétely volt bennem. Teológiára akartam ugyanis átjelentkezni, ami két évvel hosszabb és jóval nehezebb, alaposabb képzés, mint a katekéta. Akkor és ott óriási segítség volt az ő visszajelzése és az, hogy látja bennem a lehetőséget. Még aznap beadtam a kérelmet, amit azóta el is fogadtak. Hivatalosan is teológushallgató lettem, noha a neheze még csak ezután következik, de én azzal a gondolattal indultam el ezen az úton, hogy akarok tudni válaszolni a kérdésekre. Égető vágy van az emberekben a válaszokra, s akármilyen rögös is lesz, be akarok ülni az órára, és meg akarom érteni ezt a tudományt. Anélkül nem lehet továbbadni. De meghatározó élmény maradt a bibliaismeret-vizsgám is, ahol életemben először hallottam azt, hogy nem kapok plusz kérdést, mert mindent elmondtam. Lehet, hogy ez egy egyszeri, meg nem ismétlődő alkalom, de azóta is mosolyt csal az arcomra, főleg hogy ez volt számomra a legfontosabb vizsga mind közül. 

Mi volt a legnehezebb? 

A tanulmányokat tekintve: volt egy vizsgám, amire éjjel-nappal készültem, előtte pedig óráról órára is, és csak egy kettest tudtam összehozni. Nyomban el is könyveltem, hogy én ide kevés vagyok, később viszont a tanárom a következőt mondta: ha a Jóisten másfél talentumot adott volna nekem, akkor jobb jegyet ír be. De mivel látja, hogy több van bennem, ezzel a kettessel akart rábírni, hogy menjek javítani a következő vizsgára. Bevált a javaslata, mert aznap egy négyessel tértem nyugovóra, ami ugyan lehetett volna jobb is, de a vizsgaidőszak végi fáradtság miatt már alig tudtam készülni rá, s inkább próbáltam alaposan kipihenni magam előtte. Lelkileg talán az volt a megterhelő, amikor a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, s egyre több lett a feladat. Ekkor kicsit nehéz volt utolérni magam, hogy az istenkapcsolatra is tudjak időt szánni, de a vizsgák előtti fohászok könnyen megtérésre sarkallják az embert… A január végi vizsgákra meg már eléggé elfáradtam, leginkább mentálisan. Én, aki a gimnáziumot minimális tanulással vittem végig, most volt, hogy napokig zsinórban 10-12 órákat ültem a könyvek felett, természetesen éjszaka, Isten tudja, mennyi koffeinnel a szervezetemben. Úgyhogy a végére akkora boldogsággal mentünk ki sétálni a városba, és ettünk meg egy húslevest, mint akik évtizedeket öregedtek… 

Hogyan készített fel a Piarista Iskola a teológiai tanulmányokra? 

Hit nélkül a teológiának nem volna értelme. Tavaly a tablónkra Pilinszkytől választottam az idézetem: „Halandóból így lettem halhatatlan”. Ez sok mindent jelent a számomra. Benne van a piaristaságom kezdetének a története, a megtérésem folyamata, az ahhoz kapcsolódó személyek tanúságtételei, akikkel ma már igen jó kapcsolatot ápolunk. Benne foglaltatik még az évek alatt kapott megannyi szeretet és jóság, ugyanakkor a szigor is, benne van mindaz a sok beszélgetés, amit az atyákkal vagy épp egykori osztályfőnökeimmel folytattam, s végül, de nem utolsósorban, az Istentől kapott, Őbenne gyökerező hitem. Sok dolgot felsoroltam, de valamennyi kellett ahhoz, hogy ma egy teljes életet élhessek. Másodízben természetesen óriási szakmai segítség volt, hogy minőségi felkészítést kaptam a hittanérettségire, ami nélkül már az első hetekben elvesztem volna itt a fősulin. Nem tudok elég hálás lenni a faktokért, amelyeken bár egyedüli „versenyzőként” a szigor is gyorsabban utolért, ha nem készültem fel, most mégis azt látom, enélkül a nulláról indultam volna szeptemberben. Érdekes, hogy a szárnyaim bontogatása közepette gyakran eszembe jut Kalazancius, s az egykori gimnáziumom épületére kiszegezett „pietas et litterae” felirat most már számomra is egyre nagyobb jelentőséggel bír. 

Kinek és miért ajánlanád, hogy teológiát tanuljon érettségi után? 

Az igazat megvallva az utolsó időszakban én nem ide készültem. Nem indították el azt a szakot, amelyre menni akartam, és kétségbeesetten elkezdtem bel- és külföldi munkalehetőségek után kutatni. Egy napon Fábry Kornél püspök atya egyik előadását hallgattam, s akkor vágott belém újra a vágy a teológia iránt, amelyet előtte hosszú ideig elnyomtam magamban. Egy biztos: ezt istenkapcsolat nélkül lehet, de nem érdemes és sokkal nehezebb is csinálni. Az elsősök között van, aki évek óta ide készült, de van köztünk kereső is, aki még ismerkedik az Egyházzal, magával Istennel egyáltalán. Szóval azt mondanám, hogy teológiára bárki jöhet, akit valamilyen módon vonz az Isten, és hajlandó az Ő megismerésébe komoly energiát fektetni. Az érettségire épülő képzések közül választható az egyszakos hittan-nevelőtanár, a kétszakos tanári, amelynél a közismereti szak a PTE-n hallgatandó, a katekéta – lelkipásztori munkatárs, valamint a teológia szak. 

2024. február 14. hamvazószerda napja. Több szentmisét is tartottunk a tanulók részvételével. A 3. órában a 9-12. évfolyam, az 5. órában az 5-8. évfolyam vett részt a szentmisén.

Szabó Gábor piarista szerzetes atya a 9-12. évfolyamnak prédikált arról, hogy mi a jelentősége a hamvazószerdának. Felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a hamu a bűneinket fejezi ki, de a megváltozási szándékunkat is jelképezheti! Ha eddig valamit nem jól csináltunk, gondolkodjunk el a változtatás lehetőségén. Azonban amíg nem ismerjük fel a hibáinkat,  addig nem tudunk megváltozni. Ezért Gábor atya „receptet” javasolt a diákoknak, olyan lépéseket, melyekkel nemcsak elindulhatnak a változás útján, de végig is járhatják azt.

  1. : probléma felismerése (beismerés)
  2. : a probléma elemzése (felismerés)
  3. : tervet kigondolni a változás folyamatára (stratégia) 
  4. : elfogadni azt, hogy a változás folyamata lassú, lehet, hónapokat sőt éveket vesz igénybe
  5. : Ne add fel!

Gábor atya felhívta a diákok figyelmét arra, hogy jobb emberré válni ugyan kitartó munkát kíván, de megéri a belső változásra koncentrálni, mert ezzel a belső munkával érhetünk el valódi boldogságot. Ha nem vagyunk hajlandók ezt a belső munkát elvégezni és helyette csak a külső világunk állandó  változtatásaival fedjük el belső rendezetlenségünket, az megterheli pszichénket, és csak átmeneti örömöt okoz, azonban boldogságot nem hoz.

Ne fecséreljük az időnket a külső változtatásokra, kezdjünk el belső munkát végezni, hisz erre a belső igény mindannyiunkban megvan, csak foglalkozni kell vele!

A Kanizsa TV tudósításai a szentmiséről, benne riport Dósai Attila piarista szerzetes atyával :

https://youtu.be/TM_OFx7Q6Tw?t=519

https://www.youtube.com/watch?v=rIEWwmEusm8

A HETENTE ÉRKEZŐ HÍREK IDŐRENDBEN VISSZAFELÉ OLVASHATÓK:

2024.02.06. – 2024.02.13. – Beszámoló Bécsi Gábor 9. a és Beke Dávid 10. a osztályos tanulóktól:

Gábor beszámolója:

Az első két hetünk tartalmasan telt. A kollégiumba gyorsan beilleszkedtünk, az itteni gyerekek nagyon
kedvesek, igazi családot alkotnak. A kollégiumban Dáviddal közös szobát kaptunk saját fürdőszobával,
olyan, mintha egy hotelben lennénk.

Az ételek finomak, bőségesek, bár néha nem tudjuk, hogy mit eszünk. A cserepartnereink is kollégisták, így a befogadó családunkkal csak a hétvégéket töltjük együtt.

 

 

 

Az én partnerem, Celia, Soriától 80 km-re egy kis faluban él a Duero folyó mellett.
A család nagyon kedvesen fogadott. Eleinte kissé furcsa volt, hogy a szülők nem beszélnek angolul, de Celia segítségével megértjük egymást. Társasoztunk, megmutatták nekem, hogyan kell játszani a
tennis wall játékot. Végigvezettek a falun, ami egyébként úgy néz ki, mint egy kisváros. Megnéztünk egy várat a hegyen a falu mellett, és a városban a sok régi épületet, valamint a a Santa María de la
Vid monostort. 

 

 

 

 

 

Egy egész napot töltöttünk Madridban, ahol sétáltunk a városban, megnéztük a la Almudena katedrálist, a Plaza Majort. királyi palotát. Sajnos csak kívülről láthattam, mert nagyon hosszú sor volt a kapu előtt.

A legnagyobb élmény a Prado volt, a világ egyik leghíresebb képtára. Itt láthattam többek között El Greco, Hieronymus Bosch, Rubens és Velasquez műveit.

 

 

 

A befogadó családommal túráztunk a La Fuentona de Muriel nevű természetvédelmi területre. Itt
gyönyörű vízeséseket, sziklaszurdokokat láttunk. Innét ered az Abion folyó.

 

 

 

 

Az iskolában egyéni órarendünk van. Nagyon sok angol órára járunk, de van matek, kémia és biológia
óránk is. Az utóbbiak spanyol nyelven folynak, de azért próbálunk minél többet érteni belőle. Ebben
segítenek a cserepartnereink. Spanyolul egyébként már egész sok szót értünk.

Dávid beszámolója:

 

 

Első teljes hetünkön vagyunk túl de mégsem volt teljes, hisz csütörtöktől iskolaszüneti nap volt. Megkaptuk a végső órarendet a tanárokkal egyeztetve, megemlíteném, hogy nagyon sokat segítenek mindenben hisz sportolási lehetőséget is intéztek nekünk.

 

 

 

 

 

 

 

A szünetben a befogadó családokkal sok szép helyet meglátogattunk és a spanyol tradíciókat is megismertetik velünk.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————-

2024.02.01. – 2024.02.05. – Beszámoló Beke Dávid 10. a osztályos tanulótól:

Izgalmas napokon vagyunk túl. Az iskola kollégiumában nagyon jó fogadtatásban volt részünk, mindenki nagyon segítőkész volt.  Már több érdekes tanórán voltunk, hasonló tantárgyakat tanultunk mint itthon.
A hétvégéta befogadó családoknál töltöttük és nekem külön élmény, hogy pont egy fesztiválon vettünk részt a vendéglátó családdal, ahol még jobban megismerhettem a spanyol kultúrát.
 
a képen Dávid és Gábor látható a cserepartnereikkel:

 

Dávid és Gábor  cserepartnereikkel, a spanyol iskola két tanárával és Nacho Pérez Hernandez igazgatóhelyettessel:

——————————————————————————————————————————————-

MEGÉRKEZÉS A SPANYOLORSZÁGI SORIÁBA:

Beke Dávid 10. a és Bécsi Gábor 9. a osztályos tanulóinkkal most szállt le a repülőgép a spanyolországi Soriában. 

2 hónapig a helyi piarista gimnáziumban – Colegio Nuestra Senora del Pilar, Escolapios – fognak tanulni, és családoknál fognak lakni.

Ha szeretnétek többet olvasni az élményeikről, figyeljétek a következő híradást!

A második képen középen a spanyolországi gimnázium Erasmus programokért felelős igazgatóhelyettese, Nacho Pérez Hernandez

az indulás – Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér               a megérkezés – Barajas Airport Madrid

       

     

A centenáriumi évre új iskolapóló készül, amelynek mintáját Perkó-Simon Edit tanárnő és Karakai Kira 12. a tervei alapján alkottuk meg. Megrendelhető az osztályfőnökökön keresztül, különböző méretekben.

 

Jegyek a gazdasági irodában kaphatók, a tombolafelajánlásokat köszönettel fogadjuk a titkárságon!