Nacho Pérez Hernández, a spanyolországi soriai piarista iskola https://www.soria.escolapiosemaus.org/  tanára tett látogatást iskolánkban az Erasmus program keretében.

Februárban és márciusban két gimnazista diákunk utazik két hónapra Spanyolországba Soriába, a jövő tanév elején pedig mi fogadunk két soriai diákot.

 

 

A vizsga kezdete: 2024. január 20. szombat 10:00. Javasolt érkezési idő: 9:30. Kérjük, hogy a vizsgázók ünneplő ruházatot viseljenek!

A magyar írásbeli felvételi vizsga időpontja: 10:00−10:45. Segédeszköz nem használható, sem radírozható toll, sem hibajavító festék. 10:45−11:00 között szünetet tartunk, majd következik a matematika írásbeli felvételi vizsga 11:00−11:45-ig. Körző, vonalzó, szögmérő használható, kék tintával kell írni, rajzot ceruzával lehet készíteni. Nem használható számológép, radírozható toll és hibajavító festék.

A vizsgára a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk. A terembeosztások névsora a folyosókon és a tantermek ajtóin kifüggesztett papírokon lesz olvasható a vizsga napján. A tantermekben tanárok fogadják a vizsgázókat.

Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) minden vizsgázó hozzon magával! Javasoljuk, hogy legyen a vizsgázóknál karóra is, hogy tudják kontrollálni a munkaidejüket. A tantermekben falióra is van. A mobiltelefonokat a vizsga kezdete előtt le kell tenni a felügyelő tanár asztalára. Ital, étel lehet a padon a vizsga közben, de célszerűbb otthon reggelizni, és elfogyasztani egy szendvicset a szünetben.

Kérjük a kedves szülőket, hogy legfeljebb az iskola udvarára kísérjék be a vizsgázókat, az épületbe egyedül jöjjenek a jelentkezők! A belépés után segítő diákjaink igazítják útba a vizsgázó tanulókat az épületben.

A legtöbb vizsgázó 11:45−12:00 között fogja elhagyni az épületet. A szülőknek erre az időpontra érdemes visszajönniük az iskola elé vagy az udvarra. Az SNI és BTMN vizsgázók 12:45-kor végeznek.

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 26-án, pénteken lesz lehetőség. A Piarista Iskola diákjai számára az osztályfőnökök szervezik meg a feladatlapok megtekintését. A más iskolákból érkező diákok, illetve szüleik 8 és 16 óra között nézhetik meg a feladatlapokat a rendezvényteremben. Ekkor adjuk át a tanulók írásbeli teljesítményéről kiállított értékelő lapot is. A feladatlapokról saját készülékkel fénykép készíthető.

Írásos észrevétel akkor adható be a dolgozatok értékelésével kapcsolatban, ha az eltér az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási útmutatótól. Az írásos észrevétel az iskola titkárságán adható le  január 29-én 8 és 16 óra között. Az írásos észrevételhez formanyomtatvány a titkárságon kérhető. Amennyiben a vizsgázó  az elektronikus űrlapkitöltést választotta a vizsgára való jelentkezéskor, elektronikusan is továbbíthatja a programfelületen keresztül az írásos észrevételt közvetlenül az intézményünkhöz. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani az iskola portáján. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, majd a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Pótló írásbeli felvételi vizsgára január 30-án, kedden 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

A felvételi vizsgákról további tájékoztatást olvashatnak az Oktatási Hivatal honlapján.

Centenáriumi Patrocíniumunk egyik fontos programja volt, hogy az 5–12. osztályoknak kiállítást kellett rendezni a tantermükben egy híres nagykanizsai piarista öregdiákról. Nagyon szép összeállítások születtek, az első helyet a felsősöknél a 6. a, a gimnáziumi korosztályban a 10. a nyerte el. A kiállításokról készült fényképek itt tekinthetők meg.

Az öregdiákok névsora: 

könyvtár: gróf Batthyány Lajos, iskolánk alapítója
5. a: Deák Ferenc (1803–1876) a kiegyezés előkészítője, „a haza bölcse”
5. b: Virág Benedek (1752–1830) pálos szerzetes, költő
6. a: Schmidt Egon (1931–) ornitológus, író, Kossuth-díjas
6. b: Sabján Gyula (1875–1939) Nagykanizsa polgármestere (1913–1930)
7. a: Kaán Károly (1867–1940) erdőmérnök, gazdaságpolitikus
7. b: Hevesi Sándor (1873–1939) drámaíró, a Nemzeti Színház igazgatója
8. a: Mező Ferenc (1885–1961) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja
8. b: Lékai László (1910–1986) esztergom-budapesti érsek, bíboros

9. a: Királyi Pál (1818–1892) honvéd őrnagy, országgyűlési képviselő
9. b: Mathia Károly (1902–1961) zeneszerző
10. a: Tüskés Tibor (1930–2009) író, irodalomtörténész
10. b: Halis István (1855–1927) helytörténész, várospolitikus
11. a: Wlassich Gyula (1852–1937) jogász, vallás- és közoktatásügyi miniszter
11. b: Fejtő Ferenc (1909–2008) író, a Francia Becsületrend birtokosa
12. a: Előd István (1912–1990) piarista szerzetes, teológus, pszichológus
12. b: Schrammel Imre (1933–) iparművész, keramikus, Kossuth-díjas

A Patrocínium a piarista iskolák egyik legnagyobb ünnepe: rendalapítónk, Kalazanci Szent József atyai (latinul: pater) pártfogásáról emlékezünk meg ezen a november végi napon.

Idén van a centenáriuma (századik évfordulója) annak, hogy 1765-ben alapított iskolánk a jelenlegi épületébe költözött, ezért a Patrocíniumot is ennek jegyében szerveztük meg 2023. november 24-én.

Az ünnepségről készült képek itt tekinthetők meg, a Zala Online tudósítása itt olvasható.

Zsódi Viktor tartományfőnök atya megtisztelt bennünket azzal, hogy egész nap együtt volt velünk. 

A Patrocíniumot mindig ünnepi szentmisével kezdjük, amelyen vendégül láthattuk Balogh László polgármester urat, valamint Magyar Ferenc igazgató urat és a Nagykanizsai Tankerületi Központ munkatársait. 

Az alsósok ezt követően színielődást láthattak a Pannon Egyetem dísztermében. A nagyok az iskolába vonultak, ahol megírták az iskolatörténeti verseny tesztfeladatait. Ezt követően elfogyasztottuk az évfordulóra készült több száz szeletes tortát (az erről készült félperces kisfilm itt érhető el), majd a centenáriumi versenyek eredményhirdetése következett. A rajzversenyre készült alkotások itt tekinthetők meg.

A napot jó hangulatú öregdiák-találkozóval zártuk, amelyen 11-12.-es diákjaink is részt vettek, hogy szempontokat, tanácsokat kapjanak az idősebbektől a továbbtanulásukkal, pályaválasztásukkal kapcsolatban.

Az alsó tagozatos projekthetet mindig a Patrocínium előtt tartjuk, az idei téma természetesen az iskola története és épülete volt. A projekthéten készült képek itt láthatók.

A felsős és gimnazista osztályok kiállítást készítettek a termükben egy-egy híres nagykanizsai piarista öregdiákról, ezek voltak az „interaktív osztálytermek”. A versenyről szóló részletes információk (képekkel) itt olvashatók.