Hírek: kollégium

Idén zárul le az EFOP-1.3.5-16-2016-00961 pályázat megvalósítása intézményünkben. December 21-én projektzáró rendezvény keretében értékeltük ki az elmúlt évek tapasztalatait. 

A Kanizsa TV is felvétele itt tekinthető meg, a pályázat keretében megvalósult eseményekről pedig itt lehet részletesebben tájékozódni.

 

Minket, piaristákat az a vágy hajt, hogy Jézus tanítványai, bensőséges barátai és hiteles tanúi legyünk. Azért készítettük az evangéliumos könyvet, hogy megoszthassuk örömünket, és segítséget nyújthassunk a személyes istenkapcsolat megélésében. A kiadvány tartalmazza a 2022-es év napjaira rendelt evangéliumi részleteket (ünnepeken az összes olvasmányt), és mindegyikhez egy-egy elmélkedést piarista szerzetesek tollából.

Ajánljuk mindennapi lelki útravalónak vagy karácsonyi ajándéknak családtagjaik, ismerőseik számára! Kapható a gazdasági irodában december 14-től, januárban is megvásárolható lesz.

A vásárlás módja:
– az óvodások szüleinek: az óvónéniken keresztül
– az alsós diákok szüleinek: az osztályfőnökökön keresztül
– bárki másnak: az 5-12. évfolyamos diákokon keresztül (mivel a járványhelyzet miatt külsősök és szülők nem léphetnek be az intézménybe).

December 6-án este meglátogatta a kollégistákat Szent Miklós püspök. A kollégium lakói nagy szeretettel várták a Mikulást a rendezvényteremben, ahol énekkel és verssel köszöntötték. A Mikulás ezután krampusza segítségével átadta a sok-soka ajándékot, amely nagy zsákjában lapult. A kollégisták már november végén levélben megírták kéréseiket a Mikulásnak, aki minden tőle telhetőt megtett, hogy teljesítse azokat. A találkozás igazán nagyszerűre sikerült, ezért a Mikulás megígérte: jövőre is jön.

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a december 3-ra tervezett gimnáziumi nyílt napot a járványhelyzet miatt nem tudjuk megtartani. 

A venezuelai piarista iskolák válságos helyzetbe kerültek, ezért a piarista rend világméretű gyűjtést hirdetett az ottani intézmények megsegítésére.

A generális atya írása a helyzet részleteivel itt olvasható.

Szakál Ádám tartományfőnök atya levelét a konkrét adományozási lehetőséggel az alábbiakban közöljük.

A venezuelai piarista iskolák – csakúgy mint a többi oktatási intézmény – napról napra élnek, teljes létbizonytalanságban. A kiélezett politikai helyzet és kormányzati intézkedések miatt az ellátórendszerek nem működnek, egyre többen szegényednek el, a tanárok gyakorlatilag hivatástudatból járnak be dolgozni, hogy a rájuk bízottak jövőjét még ebben a lehetetlen helyzetben is próbálják segíteni.

A generális atya felhívásban fordult a piarista tartományokhoz, kérve, hogy imádságainkban hordozzuk az ott élőket, piarista szerzeteseket, nevelőket, diákokat és a családokat. 

A magyar tartomány csatlakozni szeretne az adománygyűjtési kéréshez is, hogy a hétköznapok terheinek hordozásába is bekapcsolódjunk.

Bizalommal kérem iskoláink, a diákok, szülők és barátok segítségét, hogy a venezuelai közösség tagjai megtapasztalhassák az összefogás megerősítő erejét.

A venezuelai közösség megsegítésére szánt adományaikat, kérjük, hogy a Piarista Alapítvány számlaszámán keresztül juttassák el tartományunknak.

Piarista Alapítvány

Számlaszám: CIB 10700024-70759196-51100005

közlemény: Venezuela

(Az Alapítvány honlapján online adományozásra is lehetőség van.)

A módosított szöveg itt olvasható.

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet romlása miatt a november 8/9-re tervezett szülői értekezleteket és fogadóórákat online fogjuk megtartani.

Az osztályfőnökök fogják keresni Önöket az online szülői értekezletekkel kapcsolatban, ha terveznek ilyet tartani.

A fogadóórákat nem központilag szervezzük meg, hanem azt kérjük Önöktől, hogy e-mailben vegyék föl a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akiktől információt szeretnének kérni gyermekükről. Velük tudják egyeztetni, hogy ez mikor és milyen formában történjék meg. A tanárok e-mail-címei itt találhatók.

Az alábbi szabályzat az EMMI és fenntartónk, a Piarista Tartományfőnökség dokumentumai alapján készült. Az EMMI előírásait tehát általában nem ismétli meg, viszont tartalmazza az intézményünkre vonatkozó sajátosságokat. A szabályzat a normál munkarendben betartható kereteket fogalmazza meg, a digitális munkarendre vonatkozó alapelvekről külön dokumentum készült.

A jelenlegi jogszabályok szerint digitális munkarendet csak az állami hatóságok rendelhetnek el.

  1. Felelősök

A nagykanizsai Piarista Iskola koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit a COVID csoport dolgozza ki, amely a vezetőség tagjaiból és a műszaki vezetőből áll.

A gazdasági és a műszaki vezető kidolgozzák a takarítás, fertőtlenítés rendjét az állami előírások alapján. A döntést az igazgató hagyja jóvá.

  1. Az intézmények látogatása, rendezvények

2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szülő köteles az osztályfőnökön keresztül értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Amennyiben egy diák betegség miatt otthon marad, a szülő számára minden esetben kötelező az orvossal való konzultáció.

Amennyiben egy diáknak olyan alapbetegsége van, amely miatt a szülő megítélése alapján veszélyessé válhat számára az iskolába/óvodába járás, a szülőnek be kell mutatnia az erről szóló orvosi igazolást, és írásban kérvényezheti, hogy gyermekének ne kelljen bejönnie az intézménybe. Ez a diák számára igazolt hiányzásnak számít. Az iskolai munkában azonban digitálisan részt kell vennie: kapcsolatba kell lépnie tanáraival, és az ő útmutatásaik alapján és segítségükkel folyamatosan haladnia kell a tananyaggal, teljesítenie kell a neki előírt feladatokat, számonkéréseket.

A hiányzó tanulókat a gazdasági iroda számára az osztályból kijelölt felelősök nem személyesen, hanem a gazdasági iroda előtt kitett füzetbe beírva jelentik.

2.2. Kérjük a diákokat, hogy tartózkodjanak a szoros csoportosulásoktól, illetve kerüljék a testi érintést (pl. üdvözléskor).

2.3. Informatikaórák előtt és után kötelező a kézfertőtlenítés. A testnevelésórákat lehetőleg a szabadban kell megtartani, a szoros testi kontaktust igénylő feladatok kerülésével.

2.4. Az alsós osztályok a szünetben az udvaron tartózkodnak. Ekkor nem keveredhetnek, az osztályoknak állandó helyet kell kijelölni.

2.5. A vasárnapi diákmisék után nem tartunk agapékat.

  1. Szülők kapcsolata az intézménnyel, felnőttek belépése az intézménybe

Az intézmény épületeibe (leszámítva az óvodát) csak a munkatársak és a diákok léphetnek be, valamint akik bérleti szerződés alapján veszik igénybe a helyiségeket. Mások számára csak az igazgató adhat belépési engedélyt.

Különféle ügyek intézésével kapcsolatban (befizetések, iskolalátogatási igazolás, konzultáció) kérjük, hogy ezeket gyermekeiken keresztül vagy telefonon/utalással rendezzék!

  1. Szájmaszk használata

Az iskola dolgozóinak és tanulóinak kötelező legalább két szájmaszkot maguknál tartaniuk.

A tanári szobákban javasolt a maszk viselése.

Tanítási napokon a szájmaszk viselése az alsós épületben és a főépületben a közösségi terekben (folyosó, mosdó) szigorúan kötelező a munkatársak és a diákok számára is, kivéve azokat a dolgozókat, akik a tanórák alatt valamilyen okból a folyosón tartózkodnak (pl. tanárok lyukas órájukon).

Emiatt a folyosón tilos az étkezés.

Kötelező a szájmaszk viselése a zárt térben tartott tanórákon és iskolai foglalkozásokon, leszámítva a testnevelésórákat.

A diákok lehetőleg ne menjenek be más osztályok tantermébe, ha mégis, akkor szájmaszkot kell hordaniuk.

Az iskolaudvaron nem kötelező a szájmaszk használata, de a csoportosulás itt is kerülendő.

A szájmaszk használata kötelező azokban a helyiségekben, ahol ezt kérik az ott dolgozók (pl. gazdasági iroda). Azoknak a kollégáknak, akik ezekben a helyiségekben dolgoznak, akkor kötelező fölvenni a szájmaszkot, ha valaki kívülről belép a helyiségbe.

Kötelező a szájmaszk viselése (hétköznapi vagy vasárnapi) diákmiséken.

Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak a szájmaszkok rendszeres mosásáról, fertőtlenítéséről!

Szájmaszk vásárolható az iskolai büfében.

  1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk el a gyakran használt épületek bejáratánál. A mosdókban is kézfertőtlenítőt, valamint papír kéztörlőt tartunk. A kézfertőtlenítés kötelező a reggeli megérkezéskor.

Az időjárás függvényében törekszünk arra, hogy nyitott ablaknál tartsuk az órákat. (Lehetőség szerint mindig mindenhol nyitva tartjuk az ablakokat.) Ezért változékony időjárás esetén javasoljuk a réteges öltözködést.

A kilincsek, játékok, sporteszközök stb. felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Az órák után az órát tartó tanárok fertőtlenítik azokat a termeket, ahol egymás után különböző csoportok tagjai vesznek részt az egyes foglalkozásokon.

Az osztálytermekbe a diákok, szülők nem hozhatnak be bútorokat.

  1. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Étkezés előtt kötelező a kézmosás/kézfertőtlenítés.

Az osztályok (felsősök és gimnazisták is) továbbra is állandó asztaloknál ebédelnek, egymással nem keverednek. A felsős és gimnazista diákok az ebédre az udvaron (esős vagy nagyon hideg időben a fiúkollégium folyosóján) gyülekeznek. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a szaktanárok nem fejezhetik be korábban az órákat, megelőzve ezzel is a diákok csoportosulását az ebédlő előtt.

  1. A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok

A kollégiumba való beköltözés, benttartózkodás szabályait az EMMI útmutatója részletesen összefoglalja. Az esti imákon szájmaszkot kell viselni. Lányok a fiúkollégium földszinti helyiségeiben sem tartózkodhatnak.

  1. Teendők az iskolában fertőzésgyanú esetén

A fertőzésgyanús személyt (diák, tanár) haladéktalanul el kell különíteni. Az elkülönítés helye az F épület fiú betegszobája, pótelkülönítő a lány betegszoba. A fertőzésgyanús személynek azonnal szájmaszkot kell vennie, és az osztályfőnöknek vagy az igazgató (távollétében bármelyik vezetőségi tag) által megbízott személynek az elkülönítőbe kell kísérnie, tartva közben az 1,5 m távolságot. A kísérő személynek is szájmaszkot kell vennie, a bekísérés után vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést kell végeznie.

Fertőzésgyanús tanuló esetén az osztályfőnök vagy az igazgató (távollétében bármelyik vezetőségi tag) által megbízott személy csomagolja össze a diák felszerelését, és eljuttatja azt az elkülönítésre kijelölt szobába. Ezt a műveletet védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűben kell végrehajtani! Gumikesztyű a titkárságon kérhető. A kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni! A művelet után fertőtleníteni kell a fertőzött személy helyét, illetve azokat a területeket, ahol a holmijait tárolta.

Fertőzésgyanús esetnél haladéktalanul értesíteni kell az iskolaorvost, a szülőt és az igazgatót.

Az elkülönített személy csak az elkülönítőben tartózkodhat. A felügyelettel megbízott munkatárs köteles a lehetőségeihez mérten a legrövidebb idő alatt átvenni a fertőzésgyanús diák felügyeletét. Fertőzésgyanús tanulót tilos hazaengedni! Az elkülönítőt csak abban az esetben hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos vagy a diák háziorvosa engedélyt adott!

Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai kapcsolatba lép az elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos gumikesztyűt viselnie. A kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani.

  1. Teendők a kollégiumban fertőzésgyanú esetén

Amennyiben bárki a vírusfertőzés tüneteit mutatja, maradjon a hálójában, vagy azonnal menjen a hálójába! A szobatársai haladéktalanul hagyják el a hálót! Egyikük (ha egyik sincs éppen a hálóban, egy másik kollégista) azonnal értesítse az ügyeletes nevelőtanárt! A betegnek a nevelőtanárt a hálóban kell megvárni. A nevelőtanár maszkot vesz fel, majd a beteget, akinek szintén maszkot kell vennie, az elkülönítő helyiségbe: az F épület fiú betegszobájába kíséri, tartva közben az 1,5 m távolságot. Ezt követően értesíti az iskolaorvost, az igazgatót és a szülőt. A továbbiakban az iskolaorvos, az igazgató vagy az általuk megbízott személyek intézkedéseit kell követni.

A fertőzésgyanús kollégista felszerelését a nevelőtanárnak össze kell csomagolni, és el kell juttatni hozzá az elkülönítésre kijelölt szobába. Ezt védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűben tegye! A kontakt után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni. Az összecsomagolást követően legyen fertőtlenítve a diák ágya, szekrénye és szobája!

Ha az elkülönítő foglalt lenne, az F épület lány betegszobája a pótelkülönítő. A fertőzésgyanús személynek az elkülönítőt nem szabad elhagyni. Az elkülönítőbe belépni, a benttartózkodót látogatni csak iskolaorvosi vagy igazgatói engedéllyel és megfelelő védőfelszereléssel szabad. Az elkülönítőben tartózkodó(k) ellátásáról az igazgató, az iskolaorvos és az általuk megbízott munkatársak gondoskodnak.

Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai kapcsolatba lép az elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos gumikesztyűt viselnie. Ezen felül a kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani.

Fertőzésgyanús kollégistát tilos hazaengedni! A kollégiumot csak abban az esetben hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos vagy a diák háziorvosa engedélyt adott! Kollégista esetén döntési kompetenciája csak az iskola igazgatójának van.

  1. Kommunikációs alapelvek

Nagy gondot fordítunk arra, hogy diákjainkkal megértessük a járványhelyzet lényegét és az ilyenkor helyes viselkedés szabályait. Ez minden pedagógus felelőssége, de elsősorban az osztályfőnökök tájékoztatják diákjaikat a szükséges tudnivalókról. Az épületben plakátokat helyezünk ki, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét a fontos információkra.

A szülők tájékoztatása a szülői értekezleteken, honlapunkon, valamint e-mailben történik.

Az intézményben betartandó szabályokat közzétesszük honlapunkon, és szükség esetén aktualizáljuk.

A tanárok az iskolakezdés után minél előbb létrehozzák a még nem létező Google Tantermeket, hogy egy esetleges digitális átálláskor megkönnyítsék a kommunikációt a diákokkal.

2021. november 18.

 

Augusztus 30. hétfő 17.00: szülői értekezlet az óvodában

Augusztus 30. hétfő 9.00-18.00: tankönyvosztás az 5-8. évfolyam számára a Windows teremben

Augusztus 31. kedd 9.00-15.30: tankönyvosztás a 9-12. évfolyam számára a Windows teremben (kollégistáknak is!)

Az alsós tanulók az első tanítási napon kapják meg a tankönyveket.

Augusztus 31. kedd 14.00-tól: kollégisták beköltözése a kollégiumba. A kollégisták szülei számára 14.30 órakor tartunk tájékoztatót a rendezvényteremben.

Augusztus 31. kedd 16.00: tanévnyitó Veni Sancte szentmise a Felsővárosi templomban. Gyülekező 15.30-15.45 között osztályonként a templom előtt, alkalomhoz illő ruhában. A szentmisére a szülőket is szeretettel hívjuk.

Szeptember 1. szerda 16.00: szülői értekezlet az 1. évfolyamosok szülei számára

Szeptember 1. szerda 17.00: az óvoda tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje a Piarista templomban

Szeptember 2. csütörtök 17.00: szülői értekezlet a 2-4. évfolyamosok szülei számára

Szeptember 6. hétfő 17.00: szülői értekezlet az 5-12. évfolyamosok szülei számára