Nagyböjti lelkinap az alsó tagozaton

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap lelki készülettel telt húsvét ünnepére. A lelkinapot Lipódi Ildikó tanító néni, hitoktató nyitotta meg. Reggel közösen imádkoztunk, énekeltünk, felolvastunk egy szép verset.

Délelőtt a nagyobbak kettő, a kisebbek egy-egy stációt dolgoztak fel Jézus szenvedéstörténetéből. Minden kisdiák megfogalmazta kéréseit, háláját írásos vagy rajzos formában. Kézműves foglalkozáson húsvéti motívumokat felhasználva készültek el a szebbnél-szebb munkadarabok. A lelkinapi programok zárásaként keresztút imát mondtunk. Ekkor került sor az elkészült stációk bemutatására is.

A délutánt közös játékkal, beszélgetéssel, nagyheti, húsvéti témájú filmnézéssel, „nyuszizással” töltöttük, melyből a meglepetések sem maradhattak ki.

„Alkotó tanulás” kiállítása a városi könyvtárban

A makettek bemutatása

 

A 4.a osztályos tanulók projektmunkáiból nyílt kiállítás a Halis István Városi Könyvtárban. Kummerné Simon Gyöngyi tanító néni segítségével elkészítették a gimnáziumi épület kicsinyített mását.

A gyermekek így emlékeznek a projektre:

„Egy alaprajz segítségével körbejártuk az építményt, megszámoltuk az ablakokat, megfigyeltük hogyan helyezkednek el. A környezettudatosság érdekében üzletekben használt csomagoló anyagokat gyűjtöttünk, melyeket újrahasznosítva, méretre igazítás után 192 ablakkal díszítettünk. Igyekeztünk élő környezetet létrehozni, az iskolaudvaron talált faleveleket csokorba gyűjtöttük, papírhengerbe tettük, ebből lettek a fák, spatulákból készítettünk padokat, és hogy valóságos legyen, játszó papírgyerekeket is alkottunk.”

A szobamakettekhez közösen gyűjtötték össze a diákok az alapanyagokat. Azt a feladatot kapták, hogy tervezzék meg, majd készítsék el saját, vagy elképzelt szobájuk makettjét.

 

2024-ben az év fájának a Magyar Erdészeti Egyesület szavazásán a Közönséges bükköt választották. A hagyományosan  minden évben tavasszal megrendezett ünnepélyes faültetésen a Csónakázó-tó melletti ún. időspirálban került sor. A rendezvényen a  Nagykanizsai Piarista Iskola harmadikos tanulói egy tavaszi műsort adtak elő a vendégeknek, és egy rendhagyó környezetismeret órán is részt vettek. 

 

’48-as ünnepi megemlékezés az alsó tagozaton

1848. március 15. történéseire és azok jelentőségére emlékezett  iskolánk alsó tagozata. A megemlékezésre a Deák Ferenc téren található emlékműnél került sor,  ahová szép tavaszi időben nemzeti lobogóval, kokárdákkal vonult a sok kis diák.

A forradalom napjainak hangulata Petőfi Sándor verseinek segítségével elevenedett meg, melyeket a harmadik évfolyam tanulói adtak elő.

A Kicsinyek Kórusa közreműködésével a sok gyermekajkon Kossuth nóták zendültek fel, ezzel is erősítve a nemzethez tartozás érzését.

Az emlékmű talapzatán olvasható idézet Petőfi Sándortól:  “S az ó világnak romjain Az új világot megteremtik” 

„A muzsika az, ami minden nemzetek szívét összeköti”

 

Különleges élményben volt része a Nagykanizsai Piarista Iskola alsós tanulóinak.

A Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében iskolánkba látogatott egy nagyszerű művész, Fejér Simon Pál, zenész, dalszerző, a HANGSZERVÁNDOR.

A Lengemesék című animációs film zeneszerzője – egy képzeletbeli utazás során – a világ 4 égtájára repített minket.

 

A különleges, varázslatos hangszerek segítségével megtapasztalhattuk, milyen színes és sokféle Földünk zenei kultúrája. Ám ebben a sokféleségben is tetten érhető volt az összetartozás érzése, mert a zene nem ismer határokat.

 

A mesébe ágyazott 60 perces bemutató lenyűgözte a hallgatóságot, a produkció végén pedig „hangszersimogató” várta a gyerekeket.

 

Ízlelgessük a záró gondolatok egyikét:

„Sokszor a világ négy szegletét bejárjuk azért, ami mindig is a miénk volt.”

Február 21-én kitártuk az iskola kapuját, és vendégségbe hívtuk a nagycsoportos ovisokat és szüleiket. Az alsós énekkarosok izgatottan fogadták a kis nebulókat, akik bátran bekapcsolódtak a közös gitáros éneklésbe. Utána vidáman és felszabadultan vettek részt a kézműves foglalkozáson, ahol a leendő elsős tanító nénikkel is megismerkedhettek. Végül bátran futottak, bujkáltak és ugráltak végig az ügyességi pályán.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket február 27-én, kedden nyílt tanítási óráinkra.

 

A centenáriumi évre új iskolapóló készül, amelynek mintáját Perkó-Simon Edit tanárnő és Karakai Kira 12. a tervei alapján alkottuk meg. Megrendelhető az osztályfőnökökön keresztül, különböző méretekben.

 

Jegyek a gazdasági irodában kaphatók, a tombolafelajánlásokat köszönettel fogadjuk a titkárságon!