LELKI ÉLET

MIT (NEM) JELENT, HOGY EGYHÁZI INTÉZMÉNY VAGYUNK? – GY. I. K. (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

Mit jelent, hogy a Piarista Iskola katolikus intézmény? Azt jelenti, hogy a keresztény hitet bemutatjuk és felkínáljuk a hozzánk járó tanulók számára. Az ő szabad döntésükre bízzuk azt, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik be a személyes életükbe.

Mit várunk el? A közös (a tanév rendjében meghatározott) iskolai programokba való bekapcsolódást, értékrendünk és szellemiségünk tiszteletben tartását, valamint a hittan tantárgyi követelményeinek teljesítését.

Mi nem kötelező? A vallásgyakorlást fontosnak gondoljuk, és javasoljuk diákjainknak, de tanulóink és családjaik lelkiismereti döntésének tartjuk, vagyis nem iskolai kötelességnek tekintjük. Nem kötelezzük diákjainkat a katolikus szentségek felvételére (keresztség, gyónás, elsőáldozás, bérmálás), de lehetőséget adunk nekik, hogy ha akarnak, részesüljenek ezekben.

Igaz-e, hogy a Piarista Iskola egy pap- és apácaképző? Ez nincs így, a többi keresztény iskolához hasonlóan néhány évente egy-két diákunk választja az egyházi hivatásokat. Ha egy diákunk úgy érzi, hogy papi/szerzetesi hivatása van, azt fontosnak tartjuk, és igyekszünk mi is támogatni ezen az úton.

Járhatnak a Piarista Iskolába nem hívő diákok is? Igen, amennyiben tiszteletben tartják a fenti elvárásokat, és azonosulni tudnak a piarista közösség értékeivel.

Amennyiben további kérdései vannak a fenti témákkal kapcsolatban, kérjen bizalommal információt elérhetőségeinken!

LELKI ÉLET AZ ISKOLÁBAN

Intézményünk keresztény (katolikus) iskola. Pedagógiai programunkban a lelki élettel kapcsolatos nevelési elvek is szerepelnek, amelyek segítségével minden diákunkat szeretnénk „mozgásba hozni” az Istennel való személyes kapcsolat területén.

Ennek elősegítésére az alábbi lehetőségeket kínáljuk föl:

 • Órarendbe illesztett heti két katolikus hittanóra.
 • A tantestület és a technikai dolgozók személyes tanúságtétele.
 • Szerzetestanárok és papok jelenléte az iskolánkban.
 • Minden nap a tanítás előtt és után röviden közösen imádkozunk.
 • Minden tanítási órát a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.” köszöntés latin megfelelőjével kezdünk és zárunk.
 • Az iskolához kapcsolódó Szent Pompiliusz templomban magunk is szervezünk vasárnapi diákmiséket, amelyeket szeretetvendégség (agapé, egy négyéves gyerek szavával „kajapé”) követ.
 • Havonta egyszer, valamilyen ünnephez kapcsolódóan közös hétköznapi szentmisén veszünk részt.
 • Negyedévente egyszer külön alkalmat teremtünk az Istennel való kiengesztelődésre (szentgyónás elvégzésére) bűnbánati liturgia keretében.
 • Adventben és nagyböjtben lelkinapot szervezünk 1-8. évfolyamos diákjainknak.
 • Évente egyszer meghívott előadók bevonásával külső helyszínen kétnapos diák-lelkigyakorlatot tartunk a 9-12. évfolyamos tanulóknak, hogy átgondolhassák, mit is akarnak kezdeni életükkel, hogyan tudják azt értékessé tenni.
 • Évente egyszer gyalogosan elzarándokolunk a tizenkét kilométerre lévő homokkomáromi Mária-kegyhelyre.
 • Megteremtjük a lehetőséget, hogy megkeresztelkedhessenek, elsőáldozók lehessenek, bérmálkozhassanak azok a diákjaink, akik még nem részesültek ezekben a szentségekben.
 • Rendalapítónk atyai pártfogásának emlékezete – Patrocínium ünnepe – szintén sok lelki élményt tartogat diákjaink számára.

EGY SZÜLŐ SORAI: MILYENNEK LÁTOM A PIARISTA ISKOLÁT?

Szerintem itt jobb környezetben nőnek fel a gyerekek, Isten „védelme” alatt. 

Nagyon fontos a gyerekeknek nemcsak a tanulás, hanem a nevelés is. Itt odafigyelnek rájuk, és támogatják őket. Tehetségeiket és gyengeségeiket is figyelembe veszik. Nemcsak a tanárok, hanem a diákok is részt vesznek a közösségépítésben, a hitre való nevelésben.

Nagyon jók a Kalazancius Mozgalom kiscsoportjai évfolyamonként, ahol minden alkalommal jól érzik magukat a gyerekek. A táborok és a túrák is szuperek. Nagyon örülök, hogy a gyermekeinknek megadatott a lehetőség, hogy elsőtől a gimnázium végéig ide járhatnak.

A lelkinapok és a lelkigyakorlatok is mindig jól sikerülnek; játszva ismerik meg Istent, egymást és önmagukat a gyerekek. Az öregdiákoktól sokszor hallottam, hogy egy életre való kincseket kaptak itt az iskolában, amelyek jó alapok a jövőt tekintve.

Az is jó itt, hogy nemcsak hívő diákok járhatnak ide, hanem bárki. Nem erőltetik rá a vallást senkire, hanem példát mutatnak, és így haladhat tovább mindenki a saját tempójában. Isten mindenkit vezet, a hívőket és a nem hívőket egyaránt.

Jó ehhez a közösséghez tartozni szülőként is. Jó a kapcsolat a szülők és tanárok között, hiszen mindenki a gyerekek érdekét nézi. Jók a családi programok is, ahol kötetlenül megismerhetik egymást a gyerekek, szülők, tanárok. Azoknak, akik gondolkodnak, hogy hová írassák a gyermeküket, én csak ajánlani tudom a nagykanizsai Piarista Iskolát. Szuper intézménycsoport. Ovitól az érettségiig jó helyen vannak itt a gyerekek.