PÁLYÁZATOK

EFOP-3.2.3-17-2017-00020

Digitális környezet fejlesztése a Piarista Rend négy intézményében


A kedvezményezett neve: Piarista Rend Magyar Tartománya

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.január 1. – 2021. január 1.

A támogatás összege: 109.999.624 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A projekt célja, hogy a Piarista Rend Magyar Tartománya intézményeiben a digitális pedagógiai módszertanok hatékonyan terjedjenek, így segítve a diákok digitális kompetencia fejlesztését, valamint a digitális pedagógia segítségével különböző, a kiírásban részletezett kompetenciaterületek, kiemelten az MTMI területek fejlesztését. A projekt pilot jellegű, azaz cél, hogy átadható tudások jöjjenek létre, különösen annak módszertanában, hogy egy átlagos iskolát hogyan lehet segíteni abban, hogy elinduljon a digitális pedagógiai fejlesztés útján és a digitális pedagógia hogyan válhat az iskolai munka szerves részévé. Cél, hogy ennek során kiemelten figyeljünk az esélyegyenlőségi szempontokra, az internetbiztonságra és a fogyasztóvédelmi szempontokra. Cél a pedagógiai fejlesztéshez szükséges infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, a szükséges továbbképzések biztosítása.

Digitális feladatok megoldása matematika órákon.

Eszközök: Promethean digitális panel, tanulói tabletek

Programcsomag: GEOMATECH@Velünk játék a tanulás

GEOMATECH@Velünk játék a tanulás 60 órás pedagógus továbbképzés
Mohács 2018. augusztus 22 – 29.
Résztvevő pedagógusok: Ámonné Csizmadia Hedvig, Kiss Zoltán

 

Szülői értekezlet 4. osztály 2018. 11. 13.

A szülői értekezlet egyik témája a digitális oktatás volt. Bemutatásra kerültek a tanórákon használt oktatóprogramok és digitális eszközök: Promethean interaktív panel, tanulói tabletek. A tanítók elmondták az elmúlt néhány hónap tapasztalatait.
A szülők lehetőséget kaptak digitális feladatok megoldására, kipróbálták a GeoGebra program használatát.