PÁLYÁZATOK

EFOP-3.2.5-17-2017-00032

„Kompasz” – pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban


A kedvezményezett neve: Piarista Rend Magyar Tartománya

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. 11. 01 – 2020. 08. 31.

A szerződött támogatás összege: 48.694.675 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A Tartományfőnökség oktatási intézményei számára – a projektben résztvevő négy iskola gyakorlati tapasztalatai mellett a pedagógus közösségek bevonásával – a helyi igények, lehetőségek és a célcsoport ismeretének tükrében stratégiai céljának tekinti egy átfogó pályaorientációs stratégia kidolgozását, amely lehetőséget biztosít a helyi szintű adaptálásra, de meghatározza az irányelveket és a megvalósítandó tevékenységeket, az elérendő célokat az önismeret, pályaismeret, munkaerőpiaci ismeretek pilléreire támaszkodva. A pályaismereten túl, a tanácsadó szakembereknek reális ismeretekkel kell rendelkezniük a helyi, térségi munkaerőpiaci igényekről és lehetőségekről, valamint a képzési rendszerekről. A pályázat során bővíteni kívánjuk az iskolák pedagógusainak ismereteit és megértését abban, hogy ezek az ismeretek kellő megalapozottságot és komplex támogatást adjanak diákjainak, amely a fiatalok körültekintő és sikeresebb pályaválasztását alapozza meg. Ezért a pályázat céljaival összhangban a pályatanácsadás témakörének meghatározó partnereivel célunk az eddigi együttműködések elmélyítése és a partnerség kiterjesztése a témában érintett partnerekkel.

Látogatás az Educatio kiállításra

Az Educatio kiállítás remek lehetőség volt arra, hogy a különféle főiskolákról és egyetemekről kellő mennyiségű tájékoztatást kapjanak a továbbtanulni szándékozó középiskolások.

Számtalan felsőoktatási intézmény volt jelen az eseményen. Egy-egy egyetemnek több kara is képviseltette magát, és az ott lévő egyetemisták nagyon lelkesen fogadtak bennünket. Bátran kérdezhettünk tőlük, igyekeztek minden kérdésünkre kimerítő választ adni. Így sok hasznos információt tudtunk meg az egyes intézményekben folyó munkáról és felvételi követelményeikről.

Különösen nagy volt az érdeklődés a duális képzések iránt, hiszen ez még viszonylag új dolog hazánkban.

Kifejezetten hasznos volt ez 11. osztályban, pályaválasztás előtt, de annak is sokat segített ez a kiállítás, aki esetleg már biztosan tudja, hogy milyen irányban szeretne továbbtanulni, hiszen újabb információkat kaphatott a kiválasztott egyetemről vagy főiskoláról.

Látogatás a GE nagykanizsai gyárában

Az iskolával volt szerencsénk ellátogatni a GE nagykanizsai lámpaüzemébe. A látogatás keretén belül – a hosszas beléptetés után – egy kis prezentációt tekinthettünk meg, majd rövid biztonságtechnikai eligazítás után végigjártuk a gyárat.

Elsőként a fénycsövek gyártását és annak gyártósorát tekinthettük meg, és tudhattuk meg a legfontosabb információkat például a fénycsövek működési elvéről és hogy mire jó benne a fehér por. Majd átmentünk a LED-es részlegre, ahol először bemutatták, hogy mire és hogyan lehet alkalmazni ezt a technológiát zárt terekben és köztereken egyaránt. A legérdekesebb az volt szerintem, hogy az irodákban a LED vezérlőegység még mi mindenre jó (pl.: levegő minőségének ellenőrzésére) és távvezérléssel milyen jól alkalmazható és lehet rendszerbe kötni (itt az informatikus énem szárnyalt). Végül láthattuk a műanyag fröccsöntőüzemet, ahol a gyár számára készítik a műanyag alkatrészeket. A túra végén megbeszéltük az üzemben látottakat és szót ejtettünk a feladatkörökről, amik egy ilyen cégnél előfordulhatnak.

Összegezve, szerintem érdekes és hasznos volt a látogatás, mivel láthattuk, hogy zajlik a fénytechnikai eszközök gyártása és ráláthattunk arra, hogy mit és hogyan dolgoznak itt az emberek, ezáltal segítséget is kaptunk a továbbtanulási irányok kapcsán.

Kaufmann Máté, 11.a

Szakmák bemutatkozása

3 szülő látogatta meg a Piarista Gimnázium 10. évfolyamát, hogy bemutatót tartsanak az ő foglalkozásukról, munkájukról.

Az első előadó egy apuka volt, aki a Zalaerdő Zrt-nél dolgozik. Egy prezentáció segítségével bemutatta, hogy milyen széleskörű is az ő munkája, és hogy mennyi mindent takar is az, ha az ember a faiparban dolgozik.

Tanulmányait Zalaegerszegen, egy szakközépiskolában végezte, majd továbbment a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemre tanulni. Amint itt végzett, pályáját pedagógusként kezdte abban a középiskolában, ahová ő maga is járt.

Tanulmányai rövid felvázolása után bele is kezdett faipari cégének számos területét bemutatni. Például megtudtuk, hogy bútorgyártáson, illetve fűrésztelepen való sűrgölődésen kívül még számos hasznos dolgot ellának ezek az emberek, akik ezen a területen dolgoznak. Többek között fakitermeléssel, vadállomány korlátozásával is foglalkoznak, valamint a játszóterek és számos turisztikai célpont is a faipar által születik meg, mint például a zalakarosi tanösvény.

A következő előadást tartó szülő egy kedves doktornő volt, aki a Kanizsai Dorottya kórházban dolgozik. Ő maga inkább az odavezető útról és a tanulmányairól beszélt. A szegedi egyetemen tanult és nem kertelt. Nyíltan megmondta, hogy bizony az orvosi egyetemet elvégzni meglehetősen embert próbáló feladat, amit nagyon sok ember már a tanulmányai kezdetén abbahagy, mert lelkileg nem bírja. Elmondta azt is, hogy az orvosi egyetemen rengeteg féle irányban tanulhat az ember, a kutató orvostól egészen a sebészetig. Magyarországon nagyon támogatják az orvos tanoncokat, ugyanis hatalmas orvoshiány van az országban.

A harmadik előadó egy építésmérnök volt, aki néhány állomás után önálló építészirodát nyitott. Azt mondta, hogy disznóóltól egészen a fedett fürdőig mindent tevezett már, amihez nagyon sokat kellett tanulnia. Először főiskolai építészmérnöki diplomát szerzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnökit.

Érdekesen mesélt az ő tervezésének az alapjairól. Számára nagyon fontos az ember és a teremtett világ kapcsolata, ezért munkája során ezt mindig szem előtt tartja.

Fényképekkel támasztotta alá az építészet sokszínűségét, valamint az ember és a természet kapcsolatát az építészetben.

Jutalomkirándulás a Csodák Palotájába, Budapestre

Tanév végi jutalomként kapta 16 kisdiák az egy napos kirándulási lehetőséget a Csodák Palotájába. Ők tizenhatan kiemelkedő természettudományi tevékenységet végeztek ebben a tanévben, a természettudományos tantárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szaktanáraikkal egyeztetve választottuk ki őket a jutalomra.

A tanulók két kísérő pedagógussal vettek részt a kiránduláson, mely lehetőséget biztosított a kiránduláson részt vevő gyerekeknek arra, hogy az informális tanulás útján, nem tanórai keretek között ismerkedhessenek a fizika törvényszerűségeivel, a kísérletezéssel és a tudomány világával. A tudományos játéktéren kipróbálhatták az érdekes, kreativitást igénylő, gondolkodásra késztető eszközöket.

A program elemeként részt vettünk az Öveges terem kisérleteket bemutató előadásán. A tanulóink nem csak szemlélői voltak a bemutatott kisérleteknek, hanem többen közülük lelkesen jelentkeztek résztvevőnek, segítőnek.

Bízunk abban, hogy ezek az élmények hozzájárultak a gyerekek természettudományi kompetenciájának fejlődéséhez, hogy érdeklődésük fokozódott a természettudományok iránt.

Reméljük, hogy még nyitottabbak lettek a tudományos ismeretszerzésre és érdeklődéssel fordulnak majd a tudomány, valamint a műszaki pályák felé.

A gyerekek – akik mindvégig példamutató magaviseletet és lankadatlan érdeklődést mutattak – nagyon pozitívan véleményezték a kirándulást.2018. június 6.