Bejegyzések tőle adminisztrátor

A 2019. évi öregdiák-találkozó kérdései

AZONOSÍTÁS Neved? Ki volt az osztályfőnököd?   TANULMÁNYOK Melyik egyetemre/főiskolára jársz/jártál? Miért ezt választottad? Nem bántad-e meg? Mit vár az egyetem a jelentkezőktől? Mennyire nehéz a képzés? Jó-e a képzés? El lehet-e vele helyezkedni?   MÉLYKÉRDÉSEK – KI VAGY TE? Mi a leghasznosabb tudás? Mik a legfontosabb kérdéseid? Mik a fontosságaid? Mire vagy büszke? Volt-e […]

Ferenc pápa levele a piaristákhoz

Ferenc pápa a piaristákhoz: Újra meg kell kötni a nevelési szövetséget! November 10-én a Szentatya a piarista rend tartományfőnökeit fogadta. Különleges volt ez a találkozó, mert a piarista elöljárók magukkal vitték a velük dolgozó alkalmazottakat is, jelen volt az egyik piarista női rendnek és a piarista testvériségnek a vezetősége is. Magyarországot Urbán József generálisi asszisztens, […]

Kalazanci Szent József élete

Kalazanci Szent József élete és a piarista rend megalapítása Kalazanci Szent József, eredeti spanyol nevén José Calasanz, latinos magyarsággal Kalazancius, a piarista rend alapítója 1557. szeptember 3-án vagy 4-én született Spanyolországban, Peralta de la Sal faluban. A peraltai báróság az Aragón Királysághoz tartozott, de annak Katalóniához közeli határvidékén feküdt, lakói egy katalán nyelvjárást beszéltek. Ez volt József […]

KIK A PIARISTÁK?

Tanárok, akik egyben papok és közösségekben élő szerzetesek. Egész életüket a gyerekek nevelésének és oktatásának szentelik, a világi (nem szerzetes) munkatársakkal szoros együttműködésben. A piarista szerzetesrend a katolikus egyházon belül működik, központja Rómában található. Legismertebb, négy évszázados jelmondata: pietas et litterae, magyarul: lelkiség és műveltség (avagy: lelki élet és tudományok). A piarista hivatás alapelemei: központban a gyerekek és a fiatalok nevelése a szegények melletti […]

Piarista Táncszínház

A kétezres évek elején működött intézményünkben a Piarista Táncszínház a Szent Cecília Művészeti Iskolával közös szervezésben. Az együttes művészeti vezetője a táncművészet nagy öregje, Orsovszky István volt.  

Schola Gregoriana Calasanctiana

A Piarista Gregorián Szkóla (latinul Schola Gregoriana Calasanctiana) története A kórustagok a schola megalakulása (1996) óta eltelt években folyamatosan cserélődnek, mégis folyamatosan igényes repertoárt tartunk műsoron. A schola létszáma általában 25 fő volt. A kórus életre hívója az az igény volt, hogy a 40 évnyi kényszerszünet után újrainduló intézményünkben legyen egy olyan gyermekkar, amelyik az […]

Öregdiákok tapasztalatátadó találkozója végzőseinkkel 2012

  Öregdiák-találkozót tartottunk a Patrocínium hétvégéjén a Piarista Gimnáziumban. A résztvevők jelenleg főiskolán, egyetemen folytatják tanulmányaikat, vagy esetleg már el is helyezkedtek. E programot már hagyományosan, évről-évre megrendezi az iskola, végzős tanulói számára. A cél az, hogy e módon, közvetlenül segítsenek a pályaválasztás előtt álló diákoknak, mondta el Paucsáné Titz Eszter a Diákszövetség nagykanizsai tagozatának […]