KIK A PIARISTÁK?

Tanárok, akik egyben papok és közösségekben élő szerzetesek. Egész életüket a gyerekek nevelésének és oktatásának szentelik, a világi (nem szerzetes) munkatársakkal szoros együttműködésben.

A piarista szerzetesrend a katolikus egyházon belül működik, központja Rómában található. Legismertebb, négy évszázados jelmondata: pietas et litterae, magyarul: lelkiség és műveltség (avagy: lelki élet és tudományok).

A piarista hivatás alapelemei (az egyes pontokra kattintva hosszabb ismertetők is olvashatók a témákról):

  1. központban a gyerekek és a fiatalok nevelése
  2. a szegények melletti elköteleződés (törődés általában a rászorulókkal, pl. a szociális vagy lelki szegényekkel is)
  3. megosztott küldetés (a világiakkal együtt végzett nevelő munka, „szolgálat”)
  4. az evangélium hirdetése
  5. elkötelezettség a (katolikus) egyház iránt
  6. a család bevonása
  7. színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
  8. személyes törődés a ránk bízottakkal („kísérés”)
  9. munkatársaink (a pedagógusok) színvonalas felkészítése a feladatukra
  10. a társadalom megújítása

A Piarista Rend alapítója Kalazanci Szent József, aki 1597-ben hozta létre az első iskoláját Rómában. Ez volt a világon az első ingyenes népiskola. A piarista szerzetesrend kifejezetten a gyerekek nevelésére és oktatására alakult.

A Piarista Rend ma a világon öt kontinensen majdnem 200 iskolát tart fenn, a honlapja itt érhető el.

A Piarista Rend Magyar Tartománya többek között hat gimnáziumot, egy szakképző iskolát, három általános iskolát, három óvodát, hat középiskolai kollégiumot, egy egyetemi szakkollégiumot, egy hátrányos helyzetű gyermekek számára létesült tanodát és egy pályaorientációs központot tart fenn. A Magyar Bencés Kongregációval és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal közös intézménye a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapesten. A rendtartomány honlapja itt látható.

A magyar piaristák története itt olvasható. A rendtartomány iskoláiban tanult híres öregdiákok rövidebb listája (a legfontosabb nevekkel) itt látható, a teljességre törekvő névsor pedig itt tekinthető meg.