Alább Sziné Horváth Beátának a piarista Szülői Közösség elnökének gondolatai olvashatók a Piarista Pedagógiai Napokkal és annak célkitűzéseivel kapcsolatosan. A Piarista Pedagógiai Napokon iskolánk összes pedagógusa és a szülők illetve a diákok képviselőinek csoportjával vettünk részt Nagykanizsáról, és hasonlóan az ország 7 piarista intézményéből. A közel 500 fős konferencia 2 napos volt.

Közösség. Idő. Odafigyelés.

Ezzel a három szóval tudnám legjobban kifejezni azt a plusz értéket, amit a Piarista Pedagógia Napok kétnapos rendezvénye adott nekem. Megerősített abban, hogy az egymásra fordított minőségi idő az alapja a fejlődésnek, a párbeszéd az alapja a jó közösségnek és egymásra figyelés nélkül nem működik az iskola-diák-család hármasának segítő ereje.

A két napban egy olyan közösség tagja lehettem, ahol pedagógusok, lelki atyák, előadók, meghívott szülők és diákok együtt, közösen keresték a megoldást arra, hogyan lehet a mai modern világban megtalálni a megújulás helyes útját. Egy olyan megújulást, amelynek állandó szereplője a gyermek, célja pedig a gyermek személyiségének kiteljesedése. Ennél többre egy szülő nem is vágyhat.

A kétnapos rendezvény különlegessége az volt, hogy nem a „mondom és hallgasd” elv alapján összeállított előadások sorozatát kellett végigülni, hanem a „hallgassuk meg mindenki véleményét” elv alapján 16 fős kis csoportokat alakítottunk, és a „beszéljük meg – találjuk ki közösen” elv alapján folyt a közös munka.

A pedagógusokból, lelki vezetőkből, szülőkből, diákokból álló csoportok a 10 piarista indentitáselem köré szerveződtek, ahol csoporttagok először alapjaiban szedték szét a témát, majd megkeresték a probléma forrását, végül közösen, többféle megoldási utat vázoltak fel a probléma megoldására és végül konkrétan meghatározták a megvalósítás gyakorlati formáját.

Az alkalmazott módszertan jó szemléltető példája volt annak, hogy ha a tanítás és tanulás is ilyen keretek között, ilyen inspiráló formában valósulhatna meg, akkor mennyivel hatékonyabb, sikeresebb és boldogabbak lennének a munkában résztvevő diákok és tanárok.

Én a családok bevonása identitáselem munkacsoportjába kerültem, ahonnan számtalan új ötlettel, gondolattal, lehetőséggel tértem haza. Sokat tanultam a két nap alatt az együttgondolkodásról. Örülök, hogy volt lehetőségem belelátni a pedagógusok mindennapi problémáiba, megismerni hitvallásukat és látni elkötelezettségüket a gyerekek iránt. Megerősített abban, hogy a szülők támogatására nemcsak a diákoknak, hanem a tanároknak is szükségük van és egy kölcsönös elfogadáson alapuló közösség olyan erőket tud megmozgatni maga körül, aminek az eredménye nem más lesz, mint boldog, életvidám, célokat elérni akaró gyerekek.

És mire van szüksége a diákoknak? Ezt is megtudtam a konferencián, mert megüzenték nekünk,  felnőtteknek.

Közösségre vágynak. Éltető Isten kapcsolatra. Támogatásra. Segítségre az útkeresésben. Válaszokat a kérdéseikre. Felelősséget és lehetőséget.

Ez már egy segélykiáltás a részükről, amit meg kell hallanunk nekünk szülőknek, a pedagógusoknak és az iskola vezetésének. Tény, hogy a Piarista iskolákban már most többet kapnak a gyerekek érzelmi és lelki fejlődésük szempontjából, mint más iskolákban, hiszen a mindennapjaikban jelen van a feléjük irányuló hit, szeretet, segítés, bátorítás egysége. A keresztény hitvallás és a piarista értékrend megerősíti őket céljaik elérésben, viszont ők ennél többre vágynak.

Elismerés.

Ösztönzés.

Személyes kísérés.

Erre vágynak. Erre lenne szükség ahhoz, hogy gyermekeink igazán szárnyalni tudjanak és megtalálják önmagukat, és hogy boldogan, a keresztény értékrend szerint éljék felnőtt életüket. Ebben pedig a pedagógusok-lelki atyák, szülők tudnak nekik leginkább segíteni. Mi hárman vagyunk – képletesen írva -, akik közösen, egymást segítve és kiegészítve, egymást elismerve, tisztelve és megbecsülve tudjuk terelni a diákokat a helyes irányba.

Szülőként úgy vélem, hogy a megújulási program egyik legnagyobb feladata az kellene hogy legyen, hogy kimondjuk: a piarista iskolák alap szellemisége – a szegények segítése – és küldetése mellett kötelezettséget vállal a piarista oktatás az egyéni tehetséggondozásra is. Ez a mindekori fejlődés alapja.

A Piarista Pedagiai Napok élménye erőt ad további munkámhoz és bízom benne, hogy át tudom adni én is majd a szülőknek, az iskola szülői közösségének tagjainak mindazt, amivel én abban a két napban gazdagodtam.

Öröm volt hallani és megélni, hogy jó értelemben véve, de ebben a két napban minden a gyerekek körül forgott. Éreztem, hogy a jelenlévő tanárok, lelki vezetők egy irányba tartanak, nem félnek a változtatástól. Lépni és tenni akarnak azért, hogy gyermekeink jövőjét, értékrendjét, személyiségét, kibontakozását és hitbéli elköteleződését segítsék. Ennek megvalósításához a pedagógusok semmi másra nem vágynak, csak több oktatói szabadságra, több időre és együttműködő szülőkre. Nagyon bízom benne, hogy a Piarista Rend megújulási programja lehetővé teszi számukra az oktatói szabadságot és a több időt, mi szülők pedig azon leszünk, hogy támogassuk őket, segítő jobbkezet nyújtsunk nekik.

Hiszen csak így tudják gyermekeinkből a lehető legtöbbet kihozni.

Sziné Horváth Beáta
A Szülői Közösség elnöke

Hittanórákon a 8. a osztályos diákok is gyakran kapnak olyan lehetőségeket, amelyekkel alternatív módon mélyedhetnek el az aktuális témákban. Decemberben Márk evangéliumának tanulmányozása során kapták azt a feladatot, hogy jelenítsék meg, emeljék ki valamelyik történet fontosabb elemeit.
 
Három diák a gadarai megszállott történetét (Mk 5,1-20) rajzolta meg képregény formában:
 
 
Ötlet: Vető Balázs és Illés Karolina
Rajz: Illés Karolina
Színezés: Andik Zétény
 
Annyira jól sikerült, hogy most itt a honlapon is közzétesszük. Az eredeti példány reményeim szerint a tanári folyosón lesz látható.
Dicséret az alkotóknak!

A következő elmélkedés az öröm vasárnapján Dósai Attila atya homíliájában hangzott el, szerzője ismeretlen.

A karácsony a jelen, nem a múlt.

A karácsony nem egy megünneplendő történelmi dátum, hanem élő ajándék.

Amikor úgy döntünk, hogy szeretjük embertársainkat magunk körül, az a nap a karácsony.

Amikor mi tesszük meg az első lépést, hogy békében éljünk szeretteinkkel, az a nap a karácsony.

Amikor találkozunk valakivel, aki segítséget kér, és mi teljes szívből támogatjuk, az a nap a karácsony.

Amikor időt szánunk rá, hogy beszélgessünk valakivel, aki magányos és szomorú, az a nap a karácsony.

Amikor megértjük, hogy a neheztelést elűzheti a megbocsátás, az a nap a karácsony.

Amikor elengedünk valamit, hogy odaadjuk annak, akinek nagyobb szüksége van rá, mint nekünk, az a nap a karácsony.

Amikor rájövünk, hogy a szeretet, a szívesség és az odaadó törődés a legjobb ajándék, az a nap a karácsony.

Amikor úgy döntünk, hogy jókedvűen és bizakodva élünk, ahelyett, hogy átadnánk magunkat a félelelmnek és szomorúságnak, az a nap a karácsony.

Forrás: Karácsony füveskönyve 17. o.

A piaristák két évvel ezelőtt azért indították útjára ezt az újszerű kiadványt, hogy meghívják a fiatalokat a Jézus szavain elmélkedő életre. Ezzel is szeretnék segíteni a fiatalokat személyes imádságukban, istenkapcsolatuk fejlődésében. Remélik, hogy ezáltal praktikus és tetszetős eszközt adnak az evangélium imádságos olvasásához.

Pedro Aguado piarista rendfőnök atya azt írja: „A hit és Jézus követése nem »elméleti dolgok«, hanem lelkünk mélyén, az életünkben gyökereznek. Valósággá kell válniuk életmódunkban, állásfoglalásainkban, döntéseinkben. Ezért van szükségünk az evangélium olvasására és a vele való imádkozásra. A napról napra történő olvasás így jár majd át minket, mint az eső, mely átnedvesíti és termékennyé teszi a földet.”

Az új, ingyenesen letölthető Emmausz applikációban megtalálható az év minden napjának evangéliuma a katolikus egyház liturgikus naptára és a piarista rend saját naptára szerint, vasárnapokon és a főbb ünnepnapokon pedig a mise összes olvasmánya. Minden naphoz egy rövid, gondolatindító elmélkedés is készült. Az evangéliumok és elmélkedések egy hétre előre kereshetők. De található az applikációban folyamatosan bővülő imagyűjtemény is, sőt a következő hónapokban újabb fejlesztések és bővítmények is várhatóak benne.

Az alkalmazás a különféle operációs rendszerekre az alábbi linkeken tölthető le:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.piarista.emmausz 

iOS: https://apps.apple.com/us/app/emmausz/id1469035966?ls=1

A fiatalok egyik legkínzóbb kérdése ez a mai szerelemkultúrában. Pál Feri atya előadásáról készült írás erre a kérdésre válaszol.

„A szerelem rendkívüli élettani változásokat eredményez, bizonyos hormonokból például százszoros mennyiséget is termelhet az emberi szervezet. Bizonyított tény azonban, hogy – vérmérséklettől függően – legfeljebb két évig tart a szerelem lángoló időszaka. Ez azonban elég arra, hogy lélektani változások is létrejöjjenek a személyiségben” – kezdte magyarázatát Feri atya.
„Amikor szerelmesek leszünk, az énhatáraink átjárhatóvá válnak, képlékennyé lesznek. Ilyenkor lehetővé válik, hogy ne én meg te legyünk, hanem mi, hogy kialakuljon egy közös, külső-belső világunk. Amikor az élettani változások lecsengenek, az énhatárok ismét elkezdenek visszarendeződni. Megint egy kicsit távolodunk egymástól, újra egyre többet vagyunk én meg te. Csakhogy eddigre a másik fél az önmagunkról alkotott képünk részévé vált: magamra gondolok, és te is eszembe jutsz. Vagyis, az identitás, az önazonosság részévé lesz a szeretett másik személy. Míg tehát a szerelem mulandó, a vele együtt járó lélektani változások maradandók.”

Az igazán tartós kapcsolatokról mi magunk is tehetünk, ha úgy állunk a másikhoz. Amit egy argentin nő úgy fogalmazott meg: az európai kultúrában az emberek azzal akarnak élni, akit szeretnek. Mi szeretjük azt, akivel élünk. A hogyanok miatt érdemes elolvasni a cikket. http://www.parokia.hu/hir/mutat/6720/

A Piarista Gregorián Szkóla (latinul Schola Gregoriana Calasanctiana) története

A kórustagok a schola megalakulása (1996) óta eltelt években folyamatosan cserélődnek, mégis folyamatosan igényes repertoárt tartunk műsoron.

A schola létszáma általában 25 fő volt. A kórus életre hívója az az igény volt, hogy a 40 évnyi kényszerszünet után újrainduló intézményünkben legyen egy olyan gyermekkar, amelyik az egyházi ünnepeken, iskolai szentmiséken énekes liturgikus szolgálatot képes ellátni, magas színvonalon, a gregorián zene művelésével.

Az eltelt évek gazdagok voltak magyarországi és külföldi fellépésekben, eredményekben, s a schola azóta is rendszeresen énekel szentmiséken. 2002-ben jelent meg a schola első CD-je, melyet 2006-ban a 10 éves jubileumi koncert felvétele követett.

 
Tovább olvasom