NYOLCADIK UTÁN

4 évfolyamos gimnáziumi képzéseink

 0040 ÁLTALÁNOS tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 0041 INFORMATIKA (digitális kultúra) irányultságú 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 0042 DRÁMA irányultságú 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 0043 Emelt óraszámú MATEMATIKA – ANGOL vagy NÉMET 4 évfolyamos gimn. képzés
 0044 Emelt óraszámú ANGOL vagy NÉMET 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzések közös jellemzői:
  • Ezekre a képzésekre a nyolcadik osztályosok jelentkezhetnek.
  • Mindegyik képzés négy évfolyamos.
  • Bármelyik képzési formában a 11. évfolyamtól az iskola fizikából, biológiából és kémiából elegendő számú jelentkező esetén heti 3 órás emelt szintű foglalkozást biztosít (az általában szokásos 2 óra helyett), amelynek keretében felkészít az emelt szintű érettségire.

 • Választható nyelvek: angol, német haladó és német, angol, horvát, latin, olasz kezdő szinten.
 • Kötelező a központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből: max. 50+50 pont.
 • Hozott tanulmányi pontok a két utolsó tanév eredményeinek alapján: max. 50 pont.
 • A szóbeli vizsga eredménye: max. 50 pont.
 • A hozott pontok számítását és a további feltételeket lásd a képzések részletes leírásánál és itt.

0040 ÁLTALÁNOS tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása: Ebben a képzésben egyformán hangsúlyos a humán és a reál tantárgyak tanítása. Célja a jól megalapozott általános műveltség megszerzése. A 11. évfolyamon dönthetik el a tanulók, hogy melyik tantárgyakat szeretnék nagyobb óraszámban tanulni, és ezzel fölkészülni az emelt szintű érettségire.
Kiknek ajánljuk? Azoknak a nyolcadik osztályos tanulóknak ajánljuk, akik szeretnének igényes humán, illetve reál képzésben egyaránt részesülni, és még nem döntötték el, hogy milyen irányban kívánnak tovább tanulni a gimnázium után.
A „hozott” felvételi pontok kiszámítása a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia (a négy közül a legjobb eredmény).

 
0041 Emelt óraszámú INFORMATIKA (digitális kultúra) 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása: magas óraszámú informatikaképzést biztosítunk az ide jelentkezőknek. A 11. évfolyamtól kezdve lehetőségük van az emelt szintű digitáliskultúra-érettségire készülni. Kilencediktől megkezdődik a programozási ismeretek tanítása, együttműködésben a Pannon Egyetemmel.
Kiknek ajánljuk? Azoknak, akikhez közel áll az informatika, és leendő életpályájukon informatikai tudásra lesz szükségük. Korábban végzett tanítványaink jelentős hányada informatikai vagy műszaki szakirányban tanul tovább (mérnök-informatikus, műszaki informatikus, villamosmérnök, matematikus stb.).
Miért érdemes ezt a képzést választanod?
Jól felkészült tanári csapat segít a tanulásban.
Könnyen fogsz állást találni, mivel rendkívül sok munkahelyen van szükség informatikusokra, informatikatudásra.
A „hozott” felvételi pontok kiszámítása a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, digitális kultúra.

0042 DRÁMA (emelt óraszámú magyar) 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása: az általános gimnáziumi képzés tantárgyait heti 4 órában drámaórák egészítik ki (színészmesterség, színháztörténet, színészi retorika), amelyeket jól felkészült színházi szakemberek, illetve színészek tartanak. A 11-12. évfolyamon magánéneket tanítunk szakkör formájában.
Kiknek ajánljuk? Azokat a nyolcadikos tanulókat várjuk erre a képzésre, akik előadóművészként szeretnének tevékenykedni, vagy akik elsősorban emberekkel kívánnak foglalkozni, pl. pedagógusként, művelődésszervezőként, jogászként, újságíróként, tv-bemondóként, műsorvezetőként.
Miért érdemes nálunk drámát tanulnod?
Mert a képzés mögött egy jól felkészült, összeforrott  csapat áll (tanárok, színházi szakemberek), amely biztosítéka a színvonalas felkészítésnek.
Mert a képzés többéves tapasztalattal rendelkezik. Sikereink között említhetjük, hogy az első drámával foglalkozó csoportunkból 2 fő is ezen a területen tanult tovább, pedig köztudott, hogy nagyon ritka dolog elsőre bekerülni a Színművészeti Egyetemre.
Mert a képzés személyes életedre is hat: a fellépésed, stílusod, kommunikációd magabiztosabb lesz.
Mihály Péter színművész ajánlását elolvashatod itt, a vele készült interjút pedig itt. Ezekből részletes képet kaphatsz a dráma képzés rendszeréről és arról, hogy miért érdemes jelentkezni rá.
A „hozott” felvételi pontok kiszámítása a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és az ének, rajz vagy testnevelés közül a legjobb eredmény.
A  képzésre jelentkező tanulóktól a szóbeli vizsgán egy szabadon választott mű előadását is kérjük (pl. mese, vers, tánc, ének, hangszeres darab).

0043 Emelt óraszámú MATEMATIKA – ANGOL vagy NÉMET 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása: a 9. évfolyamtól emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi képzést biztosítunk az ide jelentkezőknek.
Kiknek ajánljuk? Elsősorban a reál érdeklődésű nyolcadikos diákok jelentkezését várjuk.
Miért jó? A matematika, az idegen nyelv és a természettudományos tantárgyak nagyon széles skálán biztosítják a sikeres egyetemi felvételit (pl. gazdaságtudományi, műszaki, orvostudományi, társadalomtudományi szakokon). Ehhez teremtünk biztos alapokat a képzéssel.
A „hozott” felvételi pontok kiszámítása a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia közül a legjobb eredmény).

0044 Emelt óraszámú ANGOL vagy NÉMET 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása: Az idegen nyelvi tagozat magas óraszámban készít fel az emelt szintű érettségire és a nyelvvizsgára.
Kiknek ajánljuk? Akiknek az életpályájukhoz szükség lesz tárgyalóképes angol/német nyelvtudásra.
Miért nálunk érdemes idegen nyelvet tanulnod?
Mert iskolánkban a diákok véleménye alapján az angol/német az egyik legszínvonalasabban oktatott tárgy.
Mert iskolánkban egy nagyon elkötelezett idegen nyelvi munkaközösség dolgozik azért, hogy minél magasabb fokú nyelvtudásra tegyél szert.
Mert szép emelt szintű érettségi és nyelvvizsga-eredményeink vannak.
A „hozott” felvételi pontok kiszámítása a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia közül a legjobb eredmény).

Megszakítás