HATODIK UTÁN

6 évfolyamos gimnáziumi képzéseink

0061 Emelt óraszámú MATEMATIKA – ANGOL vagy NÉMET 6 évfolyamos gimn. képzés

0062 Emelt óraszámú ANGOL vagy NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 

A képzések közös jellemzői:

  • Ezekre a képzésekre a hatodik osztályosok jelentkezhetnek.
  • Mindegyik hat évfolyamos, a hetedik évfolyamtól induló tehetséggondozó képzés.
  • Bármelyik képzési formában a 11. évfolyamtól az iskola fizikából, biológiából és kémiából heti 3 órás emelt szintű foglalkozást biztosít (az általában szokásos 2 óra helyett), amelynek keretében felkészít az emelt szintű érettségire és az egyetemi felvételire.
  • Választható nyelvek: angol, német haladó és kilencediktől német, angol, horvát, latin, olasz kezdő szintről.
  • Kötelező a központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből: max. 50+50 pont.
  • A szóbeli vizsga eredménye: max. 50 pont.
  • Hozott tanulmányi pontok a két utolsó tanév eredményeinek alapján: max. 50 pont. A számítás az 5.-es év végi és a 6.-os félévi eredmények alapján történik a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret; összesen max. 50 pont.

0061 Emelt óraszámú MATEMATIKA – ANGOL vagy NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása:  A csoport magas óraszámban tanulja a matematikát és az angol vagy német nyelvet. Célja a jól megalapozott, széles körben használható kompetenciák megszerzése, az egyetemi felvételire való felkészítés.

Kiknek ajánljuk?  Azoknak az elsősorban reál érdeklődésű, jól tanuló hatodikosoknak ajánljuk, akik már a hetedik évfolyamtól kezdődően szeretnének gimnáziumi képzésben részesülni, mélyebb szintű ismeretekhez jutni, és megalapozni a gimnázium utáni továbbtanulásukat.

0062 Emelt óraszámú ANGOL vagy NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés

A képzés leírása:  A csoport magas óraszámban tanulja az angol, illetve a német nyelvet. Célja a jól megalapozott, széles körben használható kompetenciák megszerzése, az egyetemi felvételire való felkészítés.

Kiknek ajánljuk? Azoknak a jól tanuló hatodikosoknak ajánljuk, akik már a hetedik évfolyamtól kezdődően szeretnének gimnáziumi képzésben részesülni, mélyebb szintű ismeretekhez jutni, és megalapozni a gimnázium utáni továbbtanulásukat.

Megszakítás