FELVÉTELI

A felvételi menete a négy és a hat évfolyamos gimnáziumi képzésben

Az alábbiakban a rendes beiratkozási folyamat lépéseit foglaljuk össze. A soron kívüli (tanév közbeni) átvétellel kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók.

 

A FELVÉTELI PONTOK KISZÁMÍTÁSA

  • központi írásbeli matematika és magyar nyelvi vizsga eredménye: max. 50+50 pont
  • hozott tanulmányi pontok a két utolsó tanév eredményeinek alapján: max. 50 pont
  • szóbeli vizsga eredménye: max. 50 pont

 A HOZOTT TANULMÁNYI PONTOK KISZÁMÍTÁSA

  • a hat évfolyamos képzéseknél az 5.-es év végi és a 6.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret
  • a négy évfolyamos informatika (digitális kultúra) irányultságú képzésnél (0041) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, digitális kultúra
  • a négy évfolyamos dráma irányultságú képzésnél (0042) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint az ének vagy rajz vagy testnevelés közül a legjobb eredmény
  • a többi négy évfolyamos képzésnél (általános, matematika-nyelvi, nyelvi – 0040, 0043, 0044) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy természettudományos tantárgy (biológia, fizika, földrajz vagy kémia közül a legjobb eredmény)
 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS FONTOSABB IDŐPONTJAI és a hozzájuk kapcsolódó tudnivalók

Nyílt nap a Piarista Gimnáziumban (tájékoztatók, iskolabejárás, bemutatók) – IDŐPONTVÁLTOZÁS! 2023. november 30. csütörtök 8.0012.00

Nyílt tanítási órák: 2023. december 6-7. szerda-csütörtök, regisztráció: november 27. és december 1. között a honlapon.

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2023. november 30. péntek.
A jelentkezési lap letölthető innen, a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára kérhető felmentésekről szóló kérvény pedig innen. Kitöltve és aláírva a következő címre küldd: Piarista Gimnázium, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13., vagy személyesen add le az iskolatitkárságon!
A jelentkezési lapot elektronikusan is be lehet adni, az erre a célra szolgáló internetes felület itt érhető el.

A SNI és BTMN tanulók szülei az írásbeli felvételi vizsga előtt írásos kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójának a felvételivel kapcsolatos kedvezményeik elbírálásához (pl. többletidő, segédeszközök használata). A kérvényhez kérjük csatolni gyermekük szakértői véleményét is! A kérvényt papíron és az elektronikus jelentkezés keretében is be lehet nyújtani.

Központi írásbeli felvételi időpontja: 2024. január 20. szombat, 10.00 óra.
Helyszín: Piarista Gimnázium, Nagykanizsa, Sugár út 11-13. Figyeld a honlapot! A részletekről időben hírt adunk.
A dolgozatok megtekintésére 2024. január 26-án lesz lehetőség, a pontos időpontot a honlapon tesszük közzé.
Központi pótló írásbeli felvételi időpontja: 2024. január 30. 14.00 óra. Figyelem! A felvételit csak egyszer lehet megírni!
A korábbi évek feladatsorai gyakorlásra letölthetők itt.

A középiskolai jelentkezések leadásának határideje: 2024. február 21. péntek, de az általános iskolák ennél korábban is kérhetik a jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását!
A 8. évfolyamosok az általános iskolán keresztül juttatják el a jelentkezéseket a középiskolába.
A hatodikosok szülei ide kattintva tudják feltölteni az adataikat és előállítani a jelentkezési lapot, amelyet aztán elektronikusan vagy kinyomtatva el kell juttatniuk az iskolánkba.

Kérjük csatolni a jelentkezési laphoz a központi írásbeli vizsga összesítő lapját! Csatolhatók ezen kívül a versenyeredményeket igazoló oklevelek listája/fénymásolata, valamint lelkipásztori (plébánosi, lelkészi) ajánlás. Ezeket a jelentkező a szóbeli meghallgatásra is magával hozhatja, vagy (elektronikus jelentkezés esetén) külön levélben elküldheti iskolánk címére.

A szóbeli vizsga ideje: 2024. március 9. szombat délelőtt. A pontos időpontról levélben értesítjük a jelentkezőket. Azokat a felvételizőket, akiknek nem alkalmas ez az időpont, március 7-én vagy 8-án várjuk a meghallgatásra. Helyszín: Piarista Gimnázium, Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

A vizsga célja a jelentkező értékrendjének, műveltségi szintjének megismerése, mivel ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük a felvételnél. Része egy szöveg elolvasása és értelmezése is. Külön szaktárgyi készületet nem igényel, de a dráma (emelt magyar) képzésre jelentkezőktől egy szabadon választott mű (ének, tánc, vers, elbeszélés, mese stb.) előadását is várjuk. Kérjük, hogy a meghallgatásra a szülők is kísérjék el gyermeküket!

A piarista általános iskolából érkező 6. osztályos jelentkezőknek nem kell részt venniük a vizsgán (ők automatikusan megkapják a szóbelin megszerezhető 50 pontot).

Ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala: 2024. március 22. 

A jelentkezési lapok módosítási lehetősége az általános iskolákban: 2024. április 8-10. 

A jelentkezőket, beleértve az SNI és BTMN tanulókat is, a pontszámok sorrendje alapján vesszük föl az iskolába. Azonos pontszámú jelentkezők esetén azt a tanulót részesítjük előnyben, aki hátrányos helyzetű, a nagykanizsai járásból érkezik, illetve több pontot ér el a szóbeli meghallgatáson.

Értesítés a felvételről: 2024. május 2. 

Beiratkozás az iskolába: 2024. június 26.

A SNI és BTMN tanulók szülei az írásbeli felvételi vizsga előtt írásos kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójának a felvételivel kapcsolatos kedvezményeik elbírálásához (pl. többletidő, segédeszközök használata). A kérvényhez kérjük csatolni gyermekük szakértői véleményét is.

Ha egy hozzánk felvételiző diák szakértői vélemény alapján mentesítést kapott a matematika tantárgyra vonatkozó iskolai osztályozás alól, akkor nem kell megírnia a központi írásbeli felvételi vizsgát matematikából. Az ő esetében a magyar nyelvből tett írásbeli vizsgáján elért pontszámának kétszerese jelenti az írásbeli felvételi vizsgán megszerzett pontszámát.

A hozott pontok számításakor a 0062-es képzésünk esetében a matematika helyett a természetismeret pontjait számítjuk be (tehát az ő hozott pontjai természetismeretből kétszeresen számítanak). A 0040, 0041, 0042, 0044 képzések esetében a matematika helyett egy másik természettudományos tantárgy pontjait számítjuk be (biológia, fizika, földrajz vagy kémia közül a 0041 és 0042 képzéseknél a legjobb, a 0040 és 0044 képzéseknél a második legjobb eredményt). Ezek a tanulók a 0061 és 0043 képzésekre nem jelentkezhetnek.

Ha egy hozzánk felvételiző diák szakértői vélemény alapján mentesítést kapott az idegen nyelv tantárgyra vonatkozó iskolai osztályozás alól, akkor a hozott pontok számításakor az idegen nyelv helyett a magyar nyelv és irodalom pontjait számítjuk be (tehát az ő hozott pontjai magyarból kétszeresen számítanak). Ezek a tanulók a 0061, 0062, 0043 és 0044 képzésekre nem jelentkezhetnek.

A következő csoportokba tartozó SNI tanulókat fogadjuk gimnáziumi képzéseinkre: beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő.

Megszakítás