Educatio Kiállítás 2022

2022. január 14-én az iskolánk szervezésében lehetőségünk adódott részt venni a Budapesten megrendezett Educatio Kiállításon. Így hajnalok hajnalán (5:17-es vonattal) hatalmas motivációval és lelkesedéssel indult útnak a 11. évfolyam.
Látom magam előtt, ahogy kezdetben megkérdőjeleztük – a sort elnézve – az aznapi bejutásunkat. A pillanatot, mikor a belépő jegyeket felmutatva megkaptuk a várva várt megváltó bólintást.
A bejárattal szemben, ügyelve, hogy senki figyelmét ne kerülje el, egy asztalt helyeztek el, ami tele volt programfüzetekkel, valamint az épületben az egyetemek standjait mutató térképeket halmoztak rá. Abban a percben nyilallt belém a felismerés. Egy év, és vége. Egyetemre kellene mennem. De tanácstalan vagyok. Azt se tudom, melyik egyetem és milyen szak érdekelne. Jobban utána kellett volna néznem…
Szerencsére barátnőim tudták, mit szeretnének megnézni. Felsoroltak ilyeneket, hogy Pázmány, ELTE, kaposvári egyetem, Corvinus, Képzőművészeti, kicsit se fogott el a pánik…
– Jézusom, most nekünk kéne kérdezni? De hát mégis mit?
– Épp azért kérdezünk, mert nem tudunk az adott dologról semmit!
– Ausztriai, külföldi egyetem!!!!!! NÉZZÉTEK, OTT! – Rekord sebességgel ott termett a kis standnál osztálytársam. Senkit sem ismerek, akit annyira lázba hozna a német tanulás és az egyetem, mint Dorinát.
Majd egy számomra érthetetlen párbeszédet folytatott le a hölggyel. Végig sugárzó szemekkel és óriási ámulattal hallgatta a nőt, időnként bólogatva jelezte, hogy érti. De jó neki…
A beszélgetés végén megköszönte a rá szánt időt, mire az előadó cukorkákat kínált. Dorina természetesen mosolyogva fogadta az ínyencséget, mi pedig a kíváncsiságtól meghalva kezdtünk Biával egyszerre a faggatózásba.
– Mit beszéltetek? Mit mondott? És te mit kérdeztél?
– Hogy hány éves a képzés? Milyen tanulmányi átlag kell, ponthatár, kollégium stb.
– Azta!
– Nagyon büszke vagyok rád!
Kb. 15 perc múlva:
– Itt a Pázmány!
Kaptunk prospektust s hozzá még egy kulcstartót.
Egy vörös hajú frufrus lány ismertette velünk az egyetemről való tudnivalókat, majd megkérdezte, milyen szakirányok érdekelnek bennünket.
Óvodapedagógust valamint kommunikáció és média szakot feleltünk. Az őt váltó lányt annyira természetesen egyszerű embernek láttam, hogy megnyugodtam. Ha őt felvették, talán engem is fel fognak. Egyszeriben a saját iskolámat láttam, csak egyetemben. Abban a szent minutumban eldöntöttem. Ide szeretnék járni. Vicces, hogy félórával ezelőtt fogalmam se volt, mit kezdjek magammal, de ezen a kiállításon meg már meg is világosodtam. És elhittem, talán még fel is vennének!
Az előadása végeztével kaptunk mindhárman kitűzőt, amin I Love Pázmány felirat szerepelt, és egy kéken fogó szövegkiemelőt.
Majd megköszöntük az időt, amit ránk szánt. Azt hiszem, mindig hálás leszek neki, hogy hitet és reményt töltött belém. Kezdetben szimpatikus se volt, végül ő volt az, aki miatt elhatároztam, mégis oda mennék szívesen. Érdekes fordulatai vannak az életnek…                                                                                                                                                                                                                             Horváth Luca 11.b és Farkas Mária

180 darab kapucnis piarista pulóvert rendeltünk Budapestről a felső tagozatosok és a gimnazisták részére, öt-öt színben lányok és fiúk számára, férfi és női fazonokban, ötféle méretben az S-től az XXL-ig.

A pulcsik a napokban érkeztek meg, és szinte valamennyi gazdára talált. Még körülbelül tíz darab van, ami megvásárolható a titkárságon.

A nagy sikerre való tekintettel már tervezzük a folytatást, ami tavasszal piarista pólók rendelése lesz.

Bognár Bori 11.a. osztályos tanulónk az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért el, és ezzel az eredménnyel bejutott a Kárpát-medencei döntőbe.

Bori felkészítő tanára Szabóné Konkolyi Terézia tanárnő.

Mindkettőjüknek gratulálunk a szép helyezéshez, és további eredményes felkészülést kívánunk a folytatáshoz!

              Szabóné Konkolyi Terézia Anna

A vizsga kezdete: január 22. szombat 10:00. Javasolt érkezési idő: 9:30-9:45. Kérjük, hogy a vizsgázók ünneplő ruházatot viseljenek!

A magyar írásbeli felvételi vizsga időpontja: 10:00-10:45. Segédeszköz nem használható, sem radírozható toll, sem hibajavító festék. 10:45-11:00 között szünetet tartunk, majd következik a matematika írásbeli felvételi vizsga 11:00-11:45-ig. Körző, vonalzó, szögmérő használható, kék tintával kell írni, rajzot ceruzával lehet készíteni. Nem használható számológép, radírozható toll és hibajavító festék.

A vizsgára a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk. A terembeosztások névsora a folyosókon és a tantermek ajtóin kifüggesztett papírokon lesz olvasható a vizsga napján. A tantermekben tanárok fogadják a vizsgázókat. 

Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) minden vizsgázó hozzon magával! Javasoljuk, hogy legyen a vizsgázóknál karóra is, hogy tudják kontrollálni a munkaidejüket. Számoljanak azzal, hogy a mobiltelefonjukat a vizsga kezdete előtt le kell tenniük a felügyelő tanár asztalára, így azt nem tudják időmérésre használni. Ital, étel lehet a padon a vizsga közben, de célszerűbb otthon reggelizni, és a szünetben elfogyasztani egy szendvicset.

Kérjük a kedves szülőket, hogy maszkot viselve, legfeljebb az iskola udvarára kísérjék be a vizsgázókat, az épületbe ne lépjenek be! Köszönjük a megértésüket.

A legtöbb vizsgázó 11:45-12:00 között fogja elhagyni az épületet. A szülőknek erre az időpontra érdemes visszajönniük az iskola elé vagy az udvarra, maszkot viselve és távolságot tartva. Az SNI és BTMN vizsgázók 12:45-kor végeznek.

Kérjük, hogy a vizsgázók maszkot viseljenek a folyosón a vizsga előtt, a két vizsgarész közötti szünetben és a vizsga után. A vizsga ideje alatt a diákoknak a maszkviselés ajánlott, de nem kötelező. A tantermekben a vizsgázók távolságtartással lesznek beosztva, így egy teremben legfeljebb 10-12 diák fog ülni.

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 31-én, hétfőn lesz lehetőség. A Piarista Iskola diákjai számára az osztályfőnökök szervezik meg a feladatlapok megtekintését. A más iskolából érkező diákok, illetve szüleik 8 és 16 óra között nézhetik meg a feladatlapokat a rendezvényteremben. Ekkor adjuk át a tanulók írásbeli teljesítményéről kiállított értékelő lapot is. A feladatlapokról saját készülékkel fénykép készíthető.

Írásos észrevétel akkor adható be a dolgozatok értékelésével kapcsolatban, ha az eltér az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási útmutatótól. Ehhez a titkárságon kapható formanyomtatvány, és ott kell leadni az írásos észrevételt is február 1-jén 8 és 16 óra között. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, majd a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 

Fellebbezés benyújtása: ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, akkor az iskola által hozott döntés ellen a szülő vagy a tanuló a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, az Oktatási Hivatalnak címezve fellebbezést nyújthat be a vizsgát szervező iskolában. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Pótló írásbeli felvételi vizsgára január 27-én, csütörtökön 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Második pótló írásbeli vizsgára február 4-én 14 órakor van lehetőség a járványhelyzet miatt. Kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, aki igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtásának határideje 2022 január 28-án 16 óra. A kijavított második pótló vizsgadolgozatok megtekintésére 2022. február 9-én kerül sor. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10-én 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézmény legkésőbb 2022. február 14-ig elbírálja.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján. 

A felvételi vizsgákról további tájékoztatást olvashatnak az Oktatási Hivatal honlapján. 

Advent folyamán több gyűjtést is hirdettünk az iskolában szegény sorsú magyarországi vagy határon túli gyerekek, családok számára. Diákjaink és munkatársaink önzetlensége minden várakozásunkat felülmúlta. Nagyon hálásak vagyunk nekik és családjuknak a megajándékozottak nevében is! 

Az óvodában úgy hirdettük meg a gyűjtést, hogy ebben az adventi időszakban olyan adventi naptárunk lesz, amiből nem kiveszünk minden nap egy apró meglepetést, hanem minden nap beteszünk valamit. Családonként azt kértük, hogy naponta egy-egy család hozzon valamilyen adományt (szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém, csoki, játék stb.), amelyeket a nagykárolyi piarista nővérek által nevelt nehéz sorsú gyermekekhez fogunk eljuttatni karácsonyra. Négy nagy dobozt küldtünk, amelyek összesen kb. 12 kg-t nyomtak, és vegyesen volt bennünk tisztálkodószer, édesség, játék. 

A Máltai Szeretetszolgálat és a PontVelem Okos Program szervezésében MosolyManók karácsonyi ajándékgyűjtést hirdettek, amelybe a 4. a osztályunk kapcsolódott be. Már megunt, feleslegessé vált, de jó állapotú játékokat ajándékdobozba csomagolva lehetett eljuttatni rászoruló, szegényebb családok gyermekeinek karácsonyra. Az osztály nagy lelkesedéssel vállalta ezt a szeretetszolgálatot. A szülők segítségével összeválogatták játékaikat, s hozták, csak hozták a dobozokat a kis MosolyManók nagy-nagy örömmel. A 24 gyermek 52 doboznyi ajándékot gyűjtött, s juttatott el a szeretetszolgálathoz.

Az egész iskola bekapcsolódott a Válts egy csokit mosolyra akcióba, amelyet az ÁGOTA Alapítvány szervezett a szüleik nélkül élő gyerekek megsegítésére. A több hetes gyűjtés eredményeképpen egy nagy doboz, kb. 20 kg csokoládét tudtunk küldeni a nehéz sorsú gyerekeknek.

Munkatársunk, Bodó Tamás Kárpátaljára hirdetett gyűjtést. A felajánlott adományok nemcsak intézményünkből, hanem az egész városból/környékről érkeztek. Hatalmas mennyiség gyűlt össze (pl. 17 kerékpár, több mint 30 zsák/láda tisztítószer, gyógyszer, játék, élelmiszer, ruha, magas összegű pénzadományok stb.), amelynek legnagyobb része munkatársainktól és diákjaink családjaitól származott.

A hatosztályos gimnáziumuk első évfolyamos tanulói, a 7. a osztályosok háromnapos téli Erzsébet-karácsonyon vettek részt Zánkán az Erzsébet Alapítvány jóvoltából 2021 december 20-22. között. A gazdag ünnepi programkínálat mellett tábori élményekkel is gazdagodtak a diákok. A programsorozatban voltak adventi, szabadidős és kulturális események is. A gyerekeket Szabóné Konkolyi Terézia osztályfőnök és Kamenár Ágnes kísérték a három nap alatt.

Az alábbi gondolatokat a buszban, a visszafelé úton fogalmazták meg a táborozók:

Téli üdvözlet Zánkáról!

Élményekben gazdag táborozáson vehettünk részt, egy csodálatos, karácsonyi hangulatú környezetben. A gyerekek nagyon élvezték a programokat és az együttlétet. Jó volt látni, hogy ilyen önfeledten, felszabadultan vesznek részt mindenben. (a két kísérő: Szabóné Konkolyi Terézia osztályfőnök és Kamenár Ágnes)

Nagyon jól éreztük magunkat, mert még jobban megismerhettük egymást. Nekem nagyon tetszett az esti fényfestés, ami nagyon hangulatos volt. (Varga Fioretta)

Nekem legjobban az első karácsony története tetszett. Ezen kívül rengeteg vicces és aranyos játékon vehettünk részt. Kezdem jobban megérteni a karácsony lényegét. (Vajda Luca)

A rengeteg program és sok izgalmas játék közül nekem a kedvencem a cirkusz volt. A légtornászok és a kutyaszelídítők mellett a fantasztikus zsonglőrt és a lenyűgöző kézegyensúlyozót is láthattuk a színpadon. Bátran ajánlom mindenkinek a zánkai Erzsébet tábort! (Vigh Ákos)

Nagyon jól éreztem magam. Meglepődtem, hogy ilyen nagy ez a tábor. Remélem, máskor is jöhetek. Kár, hogy most csak pár napos volt ez a téli tábor. Sok remek program volt. Nekem nagyon tetszett a sportvetélkedő, mert ott szurkolhattunk egymásnak. (Schnülle Johanna)

Nekem az utolsó este programjai tetszettek a legjobban. Izgalmas és perzselő élmény volt a tűzzsonglőr bemutató, ahogy dobálták az égő botokat, néha még a zsonglőrök ruhája is meggyulladt. (Kamenár Dániel)

Nagyszerűen éreztem magam, mert sok érdekes program volt. A bűvésztanodában csodálkozva néztem az ügyes bűvészeket, akik sok érdekes trükköt tanítottak nekünk. (Szabó Luca)

A cirkuszi előadásban nekünk nagyon tetszettek a kutyák, mert picik, viccesek és nagyon aranyosak voltak. (Oletics Olivér, Bécsi Gábor)

Nekem a keddi nap tetszett a legjobban, mert az teljes nap volt. Felkeltünk és egész nap mentünk, megállás nélkül. Eléggé kifáradtunk, de nagyon jó volt és a programok is érdekesek voltak. (Csire Bori)

Idén zárul le az EFOP-1.3.5-16-2016-00961 pályázat megvalósítása intézményünkben. December 21-én projektzáró rendezvény keretében értékeltük ki az elmúlt évek tapasztalatait. 

A Kanizsa TV is felvétele itt tekinthető meg, a pályázat keretében megvalósult eseményekről pedig itt lehet részletesebben tájékozódni.

 

Minket, piaristákat az a vágy hajt, hogy Jézus tanítványai, bensőséges barátai és hiteles tanúi legyünk. Azért készítettük az evangéliumos könyvet, hogy megoszthassuk örömünket, és segítséget nyújthassunk a személyes istenkapcsolat megélésében. A kiadvány tartalmazza a 2022-es év napjaira rendelt evangéliumi részleteket (ünnepeken az összes olvasmányt), és mindegyikhez egy-egy elmélkedést piarista szerzetesek tollából.

Ajánljuk mindennapi lelki útravalónak vagy karácsonyi ajándéknak családtagjaik, ismerőseik számára! Kapható a gazdasági irodában december 14-től, januárban is megvásárolható lesz.

A vásárlás módja:
– az óvodások szüleinek: az óvónéniken keresztül
– az alsós diákok szüleinek: az osztályfőnökökön keresztül
– bárki másnak: az 5-12. évfolyamos diákokon keresztül (mivel a járványhelyzet miatt külsősök és szülők nem léphetnek be az intézménybe).

Hozensteiner András 10.b osztályos tanulónk a Suli Íjász Bajnokság országos döntőjében az összesítésben a 2. helyen zárta a versenysorozatot.

Németh Gábor, a Kanizsa Íjász Egyesület vezetője elmondta, hogy András lelkiismeretesen dolgozik az edzéseken, rendszeresen és szorgalmasan edz, készül a tavaszi fordulókra. András eredményei alapján korosztálya egyik legfelkészültebb íjásza. Németh Gábortól azt is megtudtuk, hogy a Magyar Íjász Szövetség Suli Íjász néven rendez versenyt általános és középiskolás korosztálynak. A Suli Íjász Bajnokság Diákolimpiának felel meg az íjászatban.

Hozensteiner András eddigi legkiemelkedőbb eredményei:

2019 Suli Íjász Bajnokság 1. hely

2021 Magyar Országos Bajnokság 1. hely

2021 Suli Íjász Bajnokság országos döntő 2. hely