PIARISTÁK

  FERENC PÁPA ÜZENETE A KALAZANCIUSI JUBILEUMI ÉVRE   Főtisztelendő Pedro Aguado Cuesta atyának, a piarista rend általános elöljárójának   Nagy örömmel fordulok Önhöz és az összes piarista testvérhez a Kegyes Iskolák [a Piarista Rend] szerzetesi kongregációként való létrejöttének négyszázadik és Kalazanci Szent József szentté avatásának kétszázötvenedik évfordulója alkalmából. Eme örömteli alkalomból nemcsak azért akartam […]

  1. A megtelepedés (1642-1721) Kalazancius Rómában való megtelepedése után sohasem hagyta el Itália földjét, fiait azonban még életében elküldte az Alpokon túli Európába. Az itt alapított iskolákat, kollégiumokat és rendházakat a Provincia Germaniae (a németországi rendtartomány) kapcsolta jogi egységbe 1634-től. Belőlük létesült a cseh-morva (1634), a lengyel (1662), a magyar (1721) és az osztrák (1751) rendtartomány. […]

Ferenc pápa a piaristákhoz: Újra meg kell kötni a nevelési szövetséget! November 10-én a Szentatya a piarista rend tartományfőnökeit fogadta. Különleges volt ez a találkozó, mert a piarista elöljárók magukkal vitték a velük dolgozó alkalmazottakat is, jelen volt az egyik piarista női rendnek és a piarista testvériségnek a vezetősége is. Magyarországot Urbán József generálisi asszisztens, […]

Kalazanci Szent József élete és a piarista rend megalapítása Kalazanci Szent József, eredeti spanyol nevén José Calasanz, latinos magyarsággal Kalazancius, a piarista rend alapítója 1557. szeptember 3-án vagy 4-én született Spanyolországban, Peralta de la Sal faluban. A peraltai báróság az Aragón Királysághoz tartozott, de annak Katalóniához közeli határvidékén feküdt, lakói egy katalán nyelvjárást beszéltek. Ez volt József […]

KIK A PIARISTÁK? Tanárok, akik egyben papok és közösségekben élő szerzetesek. Egész életüket a gyerekek nevelésének és oktatásának szentelik, a világi (nem szerzetes) munkatársakkal szoros együttműködésben. A piarista szerzetesrend a katolikus egyházon belül működik, központja Rómában található. Legismertebb, négy évszázados jelmondata: pietas et litterae, magyarul: lelkiség és műveltség (avagy: lelki élet és tudományok). A piarista hivatás alapelemei (az egyes pontokra kattintva hosszabb ismertetők is olvashatók […]

Megszakítás