A következő írás Kalazanci Szent József rendalapítónk írásaiból vett gondolatokra támaszkodik vagy belőlük ihletet merítve született. A veracruzi piaristák (Mexikó, Kolumbusz Kristóf Egyetem) vetették papírra. 

A tanár tanít, – a nevelő alakít.

A tanár tudományt nyújt, – a nevelő életet.

A tanár a jelennel foglalkozik, – a nevelő a jövőt is figyelembe veszi.

A tanár kijön a sodrából, – a nevelő megőrzi reményét.

A tanárnál mindent betéve kell tudni, – a nevelőnél az ismeretek integrálása fontos.

A tanár fenyít, – a nevelő segít megjavulni.

A tanár kényszerít, – a nevelő javaslatot tesz.

A tanár számára a tudomány átadása a minden, – a nevelő bölcsességet plántál.

A tanár előtt mindenki egyforma, – a nevelő egyénekből közösséget formál.

A tanár hajthatatlan, – a nevelő megfontolt.

A tanár magasabb rendűnek képzeli magát, – a nevelő iránymutatónak.

A tanár információval szolgál, – a nevelő értékekkel.

A tanár ismereteket közöl, – a nevelő viselkedésformákat ébreszt.

A tanár a betűhöz ragaszkodik, – a nevelő a betű mögött rejtőző szellemhez.

A tanár elítél, – a nevelő megért.

A tanár folyton kiabál, – a nevelő eléri, hogy figyeljenek rá.

A tanár parancsol, – a nevelő párbeszédet folytat.

A tanár célt lát a fegyelemben, – a nevelő a célhoz vezető eszközt.

A tanár kérdéseket tesz föl, – a nevelő eléri, hogy neki tegyenek föl kérdéseket.

A tanár elidegenít, – a nevelő felszabadít.

A tanár mindenbe beleköt, – a nevelő végighallgat.

A tanár nem hagyja el katedrája magasát, – a nevelőnek nincs is katedrája.

A tanár tanítja a hitet, – a nevelő tanítja és éli.

A tanár jó magaviseletet követel meg, – a nevelő maga ad rá példát.

A tanár elbátortalanít, – a nevelő biztat.

A tanár megtöltendő edényt lát a diákban, – a nevelő meggyújtandó lángot.

A tanár célja kiművelni az emberfőt, – a nevelőé fölnevelni az embert.

Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár,
                   amely nevelőkkel: az emberség melegágya.

Tehát tanár vagy-e vagy nevelő?

Fordította: Tőzsér Endre Sch.P.