Vincze Árpád

feladatkör: tanár, kollégiumi nevelőtanár
tantárgyak:
mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra
elérhetőség:  vincze.arpad@nagykanizsa.piarista.hu