Trojkóné Gyergyák Ágnes

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
angol nyelv, hittan
 
elérhetőség: trojko.agnes@nagykanizsa.piarista.hu
 
 
 
 
 
 
„Emlékeznünk kell arra, hogy minden egyes tanítványunknak küldetése van az életben.
Sem mi, sem ők nem tudják, mi az, de tudnunk kell, és el kell érnünk, hogy higgyenek abban, hogy mindegyikünknek van egy küldetése az életben, és kötelessége megtalálni mi az. Van olyan, amit csak ő tehet meg Istenért, ami elvégezetlen marad, ha ő nem teszi meg, van egy helye az életben, amelyet senki más nem tölthet be…
A diákjainkban és magunkban is tudatosítanunk kell a saját képességeink iránti felelősséget. A talentumainkat mások rendelkezésére kell bocsátani, nem szabad azokat elásni, és ennek egyetlen oka van, mert ezek a talentumok Istené.” 
Janet Erskine Stuart RSCJ