Takács Éva Rita

feladatkör: tanító
Takács Éva Rita
 
elérhetőség: takacs.eva@nagykanizsa.piarista.hu
 
 
                   

Pedagógusként feladatomnak érzem, hogy a szárnyiam alatt növekvő gyermekeket
hittel, alázattal támogassam. Arra törekszem, hogy tanóráimon a diákjaim motiváltak
legyenek, örömmel fogadják be az „újat”. A tárgyi tudás mellett nagyon fontosnak tartom a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését, melyet a lelki beszélgetések, a közös zenélések és a színjátszás által erősítek bennük. Meggyőződésem, hogy a gyermekek egészséges érzelmi fejlődése nagyban befolyásolja, hogy mennyire lesznek sikeres és boldog emberek.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”

(Marlo Morgan)