Szentgyörgyi Ildikó Gizella

feladatkör: tanítók
Szentgyörgyi Ildikó Gizella
 
elérhetőség: szentgyorgyi.ildiko@nagykanizsa.piarista.hu
 
 

Mint volt ének szakkollégistának, egyik szívügyem a zenei nevelés.

Hiszem, hogy a muzsika összeköti az eget és a földet.

Szeretném elhozni minden gyermek számára a zene szárnyán a tiszta, felszabadult örömet és az Úr békességét.

Nevelőmunkámra nagy hatással vannak rendalapítónknak, Kalazanci Szent Józsefnek a mondásai.

Íme, néhány a számomra legkedvesebbek közül:

„Isten azt akarja szolgáitól, hogy szívvel érző emberek legyenek, ne finomkodóak.”

„Saját magát csapja be az, aki „nem akarom” helyett azt mondja: „nem tudom”.

„Tartsa meg jókedvét! Türelemmel és bölcsességgel képesek leszünk átkormányozni hajónkat ezen a viharos tengeren.”

„Isten országa eladó, és ára a mi fáradságunk.“