Szabó Gábor SchP

feladatkör: tanár, kollégiumi nevelőtanár
tantárgyak:
biológia, hittan, kémia
 
elérhetőség: szabo.gabor@nagykanizsa.piarista.hu