Polgárné Szöllősi Noémi

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
angol nyelv
 
elérhetőség: polgarne.szollosi.noemi@nagykanizsa.piarista.hu