Mezriczkyné Kele Éva Erzsébet

feladatkör: tanár, kollégiumi nevelőtanár
tantárgyak:
ének-zene
 
elérhetőség: kele.eva@nagykanizsa.piarista.hu