Mezriczkyné Kele Éva Erzsébet

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
kollégiumi nevelőtanár
 
elérhetőség: kele.eva@nagykanizsa.piarista.hu