Laskai Lilla

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Laskai , Lilla
 
elérhetőség: laskai.lilla@nagykanizsa.piarista.hu