Köteles Attila

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
matematika, testnevelés
Köteles Attila
 
elérhetőség: koteles.attila@nagykanizsa.piarista.hu