Kiss Zsolt atya

feladatkör: tanár, kollégiumi nevelőtanár
tantárgyak:
hittan
Kiss Zsolt atya
 
elérhetőség: kiss.zsolt@nagykanizsa.piarista.hu