Osztálykirándulás

  • az osztály közösségi nevelésének (áldozatkészség, tolerancia, szociális érzékenység) hatékony színtere,
  • az országismeret fontos eszköze,
  • a különböző tanórákon (irodalom, történelem, földrajz, biológia…) tanultak szemléltetője,
  • az igazi – hamis felhangoktól mentes – hazafiság, a hazaszeretet felébresztője és elmélyítője.

A 11. évfolyamos diákjaink hagyományosan Csíksomlyóra mennek osztálykirándulásra, ahol (miután megismerték Erdély legszebb tájait és városait) részt vesznek az ünnepi pünkösdi búcsúi szentmisén.