Fehér Katalin Kornélia

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
fizika, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra
 
elérhetőség: feher.katalin@nagykanizsa.piarista.hu