Farkas Laura

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
történelem, állampolgári ismeretek
 
elérhetőség: farkas.laura@nagykanizsa.piarista.hu