dr. Szeghyné Ács Piroska

feladatkör: tanító
dr. Szeghyné Ács Piroska
 
elérhetőség: szeghyne.acs.piroska@nagykanizsa.piarista.hu
 
 

Jó pár éve részt veszek a Piarista Iskola munkájában. Mind a négy gyermekem itt tanul, ennek köszönhetően egyszerre látom szülőként és pedagógusként az iskolába járás megkezdésének szépségeit és az új életfejezetet teremtő nehézségeit is.

Meggyőződésem szerint az intézményünkben jelenlévő szellemiség és közösség segít abban, hogy megismertessük a gyermekeket az iskola és a tanulás szépségeivel, hiszen az első osztályban az egyik elsődleges célunk, hogy segítsük a tanulásban a diákjainkat, és meg is szerettessük azt.

A beszokást, a kötöttebb és fegyelmezettebb életmód elsajátítása okozta kezdeti nehézségeket pedig együttes célunk és közös feladatunk megkönnyíteni a gyermekek számára pedagógusként az iskolában, szülőként pedig otthon. Partnerként adhatjuk a gyerekeknek a legtöbbet – ez szülői és pedagógusi tapasztalatom és hitvallásom szilárd alapja.