dr. Szeghyné Ács Piroska

feladatkör: tanító
dr. Szeghyné Ács Piroska
 
elérhetőség: szeghyne.acs.piroska@nagykanizsa.piarista.hu
 
 

A Piarista Iskola munkájában kettő éve veszek részt. Mivel mind a négy gyermekem itt tanul, ezért ennek köszönhetően egyszerre látom szülőként és pedagógusként az iskolába járás megkezdésének szépségeit és az új életfejezetet teremtő nehézségeit is.

Meggyőződésem, hogy az intézményünkben jelenlévő szellemiség és közösség segítségül szolgál, hogy megismertessük a gyermekeket az iskola és a tanulás szépségeivel, hiszen az első osztályban az elsődleges célként feladatunk az is, hogy a tanulásban segítsük és ezt meg is szerettessük a tanulókkal.

A beszokást, a kötöttebb és fegyelmezettebb életmód elsajátítása okozta kezdeti nehézségeket pedig pedagógusként az iskolában és szülőként otthon együttes célunk és közös feladatunk a gyermekek számára megkönnyíteni. Partnerként adhatjuk a gyerekeknek a legtöbbet – ez szülői és pedagógusi tapasztalatom és hitvallásom szilárd alapja.