Böszörményi Géza SchP

feladatkör: intézményvezető
tantárgyak: 
földrajz, hittan, magyar nyelv és irodalom
 
elérhetőség:  boszormenyi.geza@nagykanizsa.piarista.hu
 
 

Piarista szerzetes, pap, tanár vagyok. Életemmel és szavaimmal Jézus üzenetét szeretném közvetíteni embertársaimnak. A vezetés számomra szolgálat. 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Assisi Szent Ferenc