Bekő Veronika

feladatkör: tanár
tantárgyak: 
mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra
BekoVeronika
 
elérhetőség: beko.veronika@nagykanizsa.piarista.hu