Surányi Ágnes

feladatkör: tanító
elérhetőség: kosa-suranyi.agnes@nagykanizsa.piarista.hu

2022 óta tanítok a Piarista Iskolában, ami egy rendkívül meghatározó tanári élmény számomra pedagógusi pályám során. Úgy érzem, hogy az iskola szellemisége, közössége, családias és támogató légköre kivételes és kiváló táptalaj tanulóink számára. Ebben a környezetben jómagam is megkapom azt a támogatást a kollégáktól és az iskolavezetőktől, ami ahhoz szükséges, hogy ki tudjak teljesedni pedagógusként. Pedagógustársaimmal közös a célunk és a feladatunk: hogy lelkes pedagógiai lelkülettel a gyermekek oktatását maximálisan ellássuk, és megkönnyítsük a beilleszkedésüket. A tanulás megszerettetése mellett fontosnak tartom, hogy tanulóink számára utat mutassunk, értéket teremtsünk, minden körülmények között erkölcsös, etikus példát adjunk át, pozitívan formáljuk jellemüket, fejlesszük képességeiket, kreativitásukat.

Albert Einstein mondta: „A legnagyobb tanári művészet az alkotás és felismerés örömének felébresztése.” Célom, hogy tanítványaim sikerélményt érjenek el, s tehetségüket kibontakoztassák. Vallom, hogy minden gyermek egyedi tehetség, s hogy az iskolán és nevelőin sok múlik, hogy felismerjék és kellően ki tudják bontakoztatni diákjaik adottságait. Tanárként tiszteletben kell tartanunk tanulóink egyéniségét, emberi méltóságát, önbecsülését. Jó érzéssel tölt el, hogy tanulóink örömmel jönnek iskolánkba, s jó hangulatban tölthetik itt diákéveiket. Fontosnak tartom, hogy inspirálóan, serkentően álljunk a gyerekekhez, hogy a figyelmet a szeretet, a játékosság, az optimista hozzáállás eszközei által is biztosítsuk, hogy a gyerekek önfeledten sajátítsák el a tudnivalókat, aktívan részt vegyenek a tanórákon, kérdezzenek, és megosszák gondolataikat, ötleteiket. Fontos, hogy öröm és élmény legyen a gyermekek számára az iskola kapuján való belépés. Vallom, hogy akkor tanítok jól, ha közben én magam is tanulok, ha folyamatosan fejlesztem magam, s naprakészen állok a kihívások elé.