Felvételi tájékoztató

Kiket várunk?

Az óvodánkba azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek szülei érdeklődnek a keresztény szellemű nevelés iránt.

Hogyan történik a beiratkozás?

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a 2020/2021. évi beiratkozás óvodánkba két lépésben történik: 1. a szülők szándéknyilatkozatának elküldése óvodánk számára, 2. maga a beiratkozás.

1. A szándéknyilatkozat elküldése

Kérjük a kedves szülőket, hogy legyenek szívesek letölteni a linkre kattintva a szándéknyilatkozatot, és visszajuttatni az ovoda@nagykanizsa.piarista.hu e-mail-címre lehetőleg április 16-ig, legkésőbb április 17-ig! Az alábbiak közül bármelyik forma megfelelő:

  • elektronikusan elmentett és kitöltött nyilatkozat csatolása az e-mailhez (ezt a formát javasoljuk),
  • kinyomtatott és tollal kitöltött nyilatkozat csatolása az e-mailhez beszkennelve,
  • kinyomtatott és tollal kitöltött nyilatkozat csatolása az e-mailhez lefényképezve.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a nyilatkozaton minden szükséges információ szerepeljen!

A nyilatkozatot nem szükséges kézzel aláírni.

Indokolt esetben szándéknyilatkozatukat megtehetik a 70/332-2972-es telefonszámon is óvodánk vezetőjénél, Sifter Józsefnénál munkanapokon 10.00-18.00 között.

Különleges esetben személyesen is megtehető a szándéknyilatkozat intézményünkben, az igazgatói irodában munkanapokon 8.00-16.00 között.

2. A beiratkozás

A beiratkozás (amennyiben addig nem változnak a jogszabályok) személyesen történik, de olyan körülmények között, amelyek biztosítják, hogy senki ne kaphassa el a COVID-19-fertőzést: előzetes beosztás készül negyed órás időközökkel (így nem találkoznak a családok), a beiratkozást lehetőleg szabad téren tartjuk, a dokumentumokat csak bemutatni kell (érintés nem történik), és mindenki a saját tollát használja a dokumentumok aláírásához.

Beiratkozás időpontja:

2020. április 17-én 10.00-18.00 óra között és április 20-án 10.00-18.00 óra között.

A beiratkozás pontos időpontjáról a szülők legkésőbb április 16-án értesítést kapnak (kivéve azokat, akik április 16-án vagy 17-én jelentkeztek).

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (vagy személyi igazolványa / útlevele),
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya),
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény,
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt-tartózkodását igazoló okmányok.

Kérjük, hogy minden szülő hozzon magával saját tollat!

Felvételi körzet

Nagykanizsa város és a környező falvak.
Azt kell mérlegelni, milyen messziről kell a picinek naponta utaznia.

Fontos!

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a Piarista óvoda vezetője 2020. április 20-ig dönt, ennek eredményéről írásban értesíti a szülőket.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2020. augusztus 31-ig betöltik, és még nem jártak óvodába. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2020/2021-es nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) szabad férőhely estén lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a 3. életévüket fél éven belül betöltik. Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül az óvoda fenntartójának (Piarista Tartományfőnökség, 1052 Budapest, Piarista köz 1.) címzett, de az intézménynek/óvodának átadott fellebbezés nyújtható be.

Nézze meg bemutatkozó filmjeinket!