FELVÉTELI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

Az alábbiakban a rendes beiratkozási folyamat lépéseit foglaljuk össze. A soron kívüli (tanév közbeni) átvétellel kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók.

 

BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉVRE

A beiskolázással és az alsó tagozat életével kapcsolatban érdeklődni Ámonné Csizmadia Hedvig munkaközösség-vezetőnél lehet az amonne.csizmadia.hedvig@nagykanizsa.piarista.hu e-mail-címen.

1. lépés: a gyermek adatainak rögzítése a Kréta rendszerben

Kérjük, hogy még a beiratkozás előtt, 2022. április 20-ig rögzítsék gyermekük személyes adatait a Kréta rendszerben, ezzel ugyanis lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik az adminisztráció. Amennyiben erre nincs lehetőségük, az adatok a személyes beiratkozáskor is rögzíthetők. 

A Kréta rendszerbe itt tudnak belépni, a rendszerről szóló részletes tájékoztatónk pedig itt érhető el. Javasoljuk, hogy olvassák végig, mielőtt elkezdik a felület használatát.

2. lépés: a személyes beiratkozás

A személyes beiratkozás időpontja: 2022. április 21-én, csütörtökön 14.00-18.00 között vagy április 22-én, pénteken 7.00-10.00 óra között, az alsó tagozat épületének földszintjén. Amennyiben egyik időpont sem alkalmas Önöknek, Ámonné Csizmadia Hedvig munkaközösség-vezetővel legyenek szívesek egyeztetni az amonne.csizmadia.hedvig@nagykanizsa.piarista.hu e-mail-címen!

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítvány (TAJ kártya),
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény,
  • az óvodától kapott, a gyermek oktatási azonosító számát is tartalmazó dokumentum.

A felvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az iskola hivatalos levelet küld Önöknek.

 

Kik nyerhetnek felvételt az iskolába?

Felvételt nyerhet minden olyan nagycsoportos, aki

  • a beiratkozás évében, augusztus 31-ig betölti a 6. életévét,
  • iskolaérett,
  • fejlettsége és egészsége alkalmassá teszik az általános iskolai tanulmányok végzésére.

Felvételi körzet

Körzethatártól függetlenül fogadjuk a Nagykanizsán és a környező településeken élő gyermekek jelentkezését.

 

A tervezett első osztályok tanítói a 2022/2023-as tanévben

1. a: Lipódi Ildikó (osztályfőnök), Skoda Mária

1. b: Tóth Marianna (osztályfőnök), Domjánné Oblián Dóra

Interaktív bemutatónk az alábbi képre kattintva tekinthető meg:

Szórólapunk az alsó tagozattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze:

 

Megszakítás